Prohlášení předsedy OS KOVO Jaroslava Součka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
prožíváme druhou vlnu pandemie a společnost sevřely obavy a strach. Pověstné světélko na konci tunelu zatím nevidíme. Naši pozornost strhává nepřetržitá záplava informací, s jejichž obsahem, významem a hodnotou si média, která nám je s gustem nonstop servírují, hlavu moc nelámou. A pokud se jimi necháme vláčet, budeme se potácet od pocitu beznaděje k panice, hrůze a zase zpět.
 
Nepomáhají nám ani naši volení političtí lídři, kteří nejsou schopni se v mimořádné situaci domluvit na přechodném klidu zbraní. Politické elity – vládní i opoziční – vyzývají ostatní občany k odpovědnosti a samy selhávají. A aby toho chaosu nebylo málo, vidíme, jak se v mediálním prostoru vzájemně překřikují medicínské kapacity a odborníci různých lékařských i nelékařských oborů. Výsledkem je zmatek, veřejnost neví komu věřit. A tak se není co divit, že se mezi lidmi šíří spekulace, že se nemocní s jinými chorobami nejen bojí případné hospitalizace, ale i návštěvy lékaře. Jaká míra zoufalství společnost zachvátila, pochopíme, když v liduprázdném parku, nebo zanedlouho možná i někde v panenské přírodě zahlédneme vystrašeného občana s rouškou na tváři a v rukavicích. Vypadá to, že jsme kolektivně ztratili soudnost a přicházíme o poslední zbytky zdravého rozumu.
 
A k tomu všemu jsme k 28. říjnu, v den výročí samostatnosti, který by pro naši zemi a její občany měl být jakýmsi posvátným symbolem suverenity a vůle ke svobodě, dostali od vlády zákaz nočního vycházení. Musíme se izolovat ve svých bytech, domech nebo i ubytovnách. Statisíce zaměstnanců musí den co den za těchto podmínek pracovat, aby se pošramocená ekonomika nezhroutila. V rodinách s dětmi k tomu ještě přistupuje učení z domova, návyky, které mají děti získat pravidelnou výukou ve škole, se zcela vytrácí a izolací od kamarádů trpí možná víc než dospělí.
 
Za této situace není snadné zachovat chladnou hlavu, přestože právě to v tuto chvíli potřebujeme ze všeho nejvíc. Zkusme se znovu spolehnout na svůj vlastní zodpovědný úsudek. Vím, že odboráři zodpovědnost a zdravý úsudek mají, protože nikdy neztratili kontakt s reálným životem a musí řešit skutečné problémy. Navíc je spojuje vědomí soudržnosti a principy solidarity. To vše mi dává odvahu věřit, že jako odbory dokážeme ustát i tuto nelehkou dobu.
 
Buďme zodpovědně opatrní na své zdraví, vyžadujme to od všech ostatních a nedejme si od zaměstnavatelů a politiků neodůvodněně snižovat mzdy a zasloužené benefity. Zaměstnanci jsou páteří ekonomiky. Ekonomika nestojí na politicích, měnících postoje podle potřeby, ani na miliardářích, jejichž vliv závisí na vaší práci. Nejvíce ze všeho teď záleží na vás, vašich schopnostech a vaší vzájemné solidaritě.
 
Jaroslav Souček
Předseda OS KOVO

Ministerstvo vyslyšelo apely učitelů i odborů

Ministr školství Robert Plaga oznámil, že od pondělí 2. listopadu mají být uzavřeny i speciální školy. Ty byly s mateřskými dosud jediné, které během epidemie fungovaly. Vláda to má projednat v pátek. O uzavření požádalo ministra dopisem tento týden i vedení školských odborů, které zaměstnanci těchto zařízení upozorňovali na riziko šíření nákazy.
 
„Každý den provozu je z mnoha důvodů pro děti důležitý. Přesto, po konzultacích nejen s lidmi z těchto škol, ale i po debatě s těmi, kteří na jaře kritizovali zavření těchto škol, jsem připraven v návaznosti na prodloužení nouzového stavu na páteční vládě navrhnout dočasné zavření speciálních škol od 2. listopadu,“ řekl ministr školství Robert Plaga.
 
„Vzhledem k jejich nenahraditelnosti je chceme otevřít co nejdříve. Tedy jakmile to bude možné a bude to součásti scénáře rozvolňování, který budeme s novým ministrem zdravotnictví průběžně řešit,“ dodala mluvčí resortu Aneta Lednová.
 
  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství

ÚP ČR poradí a pomůže propouštěným zaměstnancům OKD

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku všem, kterých by se v budoucn mohlo týkat hromadné propouštění v OKD po ukončení těžby v Dole Darkov a Dole ČSA.
 
V pondělí 2. 11. 2020 ÚP ČR otevře na třech místech v prostorách zaměstnavatele (Doly ČSM, Darkov a ČSA), za přísných bezpečnostních a
hygienických podmínek, mobilní poradenská střediska, kde jeho zástupci poskytnou zájemcům z řad propouštěných zaměstnanců cíleně zaměřené služby, ve snaze co nejvíce eliminovat nezaměstnanost.
 
Úřad práce ČR bere, stejně jako v jiných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně a rozhodně nepodceňuje pečlivou přípravu. Se zaměstnavatelem je proto v pravidelném kontaktu. Zástupci obou stran se dohodli na vzájemné úzké spolupráci. Jejím cílem je pomoci propouštěným zaměstnancům už během doby, než jim skončí pracovní poměr u zaměstnavatele. Tak, aby v ideálním případě nemuseli do evidence uchazečů o zaměstnání vůbec vstoupit, nebo jen na nezbytně nutnou dobu.
 
„Možností pomoci je hned několik – jak v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tak i cílených projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Maximum informací předají odcházejícím zaměstnancům OKD zástupci ÚP ČR v mobilních poradenských střediscích, jejichž provoz bude zajištěn za dodržování veškerých dostupných bezpečnostních opatření.
 
Případně může dojít k některým změnám podle aktuální situace a v souladu s vládními opatřeními,“ uvádí zastupující generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
 
Specialisté ÚP ČR proberou s příchozími jejich konkrétní situaci a seznámí je s nabídkou volných pracovních míst v regionu i v celé ČR.
 
„Na základě znalosti struktury propouštěných zaměstnanců v 1. vlně, se budeme snažit vytipovat vhodná pracovní místa pro konkrétní klienty. Zároveň zájemcům poskytneme aktuální přehled rekvalifikačních kurzů. Tak abychom maximálně podpořili jejich šance na nové pracovní uplatnění,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.
 
V Moravskoslezském kraji je o rekvalifikace značný zájem. Jen během devíti měsíců letošního roku do nich Úřad práce ČR zařadil více než tisícovku lidí.
 
Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C a o rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Zvýšená poptávka je i po kurzech z oblasti služeb (např. pro kadeřnice a kosmetičky). Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se v rámci celé republiky většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním.
 
Pro zaměstnance, kterým hrozí ztráta zaměstnání, stejně jako pro nové zaměstnavatele, kteří by měli zájem propouštěné pracovníky zaměstnat, je určen projekt s názvem Outplacement. ÚP ČR ho realizuje od 1. června 2020 v celé ČR. Vstoupit do projektu mohou zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému propouštění nebo jsou ve výpovědní době, a současně se zaevidovali na
 
Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj mohou i zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy na dobu určitou.
 
Úřad práce ČR nabízí účastníkům projektu kromě individuální péče také celou řadu dalších aktivit, mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo i proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu změny zaměstnání tak mohou využít projekt jako významnou podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit. Projekt se zaměřuje i na zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky do práce. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto své nové zaměstnance také vzdělávat. Podrobné informace jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-.
 
Úřad práce ČR je též připraven aktivně spolupracovat s OKD v rámci projektu „Nová šichta“, který společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR

Vedení svazu žádá o uzavření speciálních škol

Dopis vedení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ministrovi školství.
 
Vážený pane ministře,
předpokládám, že se na Vás také obracejí učitelé i rodiče žáků z tzv. speciálních škol s žádostmi, aby se umožnila distanční výuka i na těchto školách, pokud budou dál uzavřené po 2. 11…
 
Jsem si vědom velké variability a různosti těchto škol. Zdůvodnění na stránkách ministerstva však není úplně relevantní (viz jeho opis níže). Měl byste mít například k dispozici data kolik škol nebo tříd tohoto typu je v karanténě. A neplatí argument, že všude jde jen o malé skupiny. Kolegové argumentují, že leckde mají i více než šest žáků ve třídách a riziko komunitního šíření vnímají jako vysoké. Cítí se ohroženi a vysvětlení na stránkách ministerstva považují za nedostatečné.
 
Na sociálních sítích i v médiích jste apeloval na své kolegy ve vládě, aby se rozhodlo o tom, co bude od 2. 11. Chci Vás požádat, aby se uzavření škol na nezbytnou dobu týkalo i škol speciálních.
 
S pozdravem
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ
______________________
Zdůvodnění na www. stránkách ministerstva školství ČR:
…provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu družiny a internáty. Provoz takové družiny nemusí naplňovat charakter zájmového vzdělávání, může se jednat o zajištění dohledu nad žákem do doby převzetí/odchodu žáka ze školy. 
 
Zdůvodnění: Na rozdíl od žáků v běžných základních školách, se žáci ve třídách a školách podle § 16 odst. 9 vzdělávají ve stabilních malých skupinách tříd a oddělení školních družin dle druhu zdravotního postižení, a to se stálými pedagogickými pracovníky. Takový způsob výuky nebyl vyhodnocen jako rizikový. Navíc je mnoho žáků s kombinovaným postižením a distanční výuka postrádající přímé sociální kontakty a pedagogickou podporu není úplně efektivní v jejich prospěch, ať se jedná o žáky s těžkým sluchovým, zrakovým, mentálním postižením, s PAS atd.
 
Vysvětlivka: Speciální škola je škola která, v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona, je určena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, shledá-li školní poradenské pracoviště, že vzhledem k povaze jejich speciálních potřeb je speciální vzdělávání v zájmu žáka a poskytování podpůrných opatření by nedostačovala k zajištění jejich kvalitního vzdělávání v běžné základní škole a k uplatnění jejich práva na vzdělání a vždy je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte.
 
 
  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství
 

Zvyšování členské základny je nyní pro odbory stěžejní

Vytvoření silných odborů se silným kolektivním vyjednáváním pro obnovu silného průmyslu, to je hlavní motto akčního plánu programu Budování kompetencí odborů (BTUP), jehož pracovní skupina se sešla online v úterý 13. října.
Představitelům industriALL Europe zde prezentovali své zkušenosti s novou metodikou BTUP zástupci evropských odborových svazů. Za Odborový svaz KOVO jednali specialistka pro mezinárodní činnost Mgr. Dana Sakařová a místopředseda Tomáš Valášek. Ti informovali zahraniční kolegy o situaci v ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 a o uplatňování BTUP v základních organizacích.
„Metodika Budování kompetencí odborů sklízí své první úspěchy. V základních organizacích, které byly počátkem roku pro pilotní projekt BTUP vybrány, došlo k výraznému navýšení členů. Zájem odborářů vyvolal především nový, intenzivnější styl komunikace mezi jednotlivými stupni svazu od centrály až po úsekové důvěrníky. Výuka nové metodiky byla součástí seminářů pro vybrané ZO. Zahraničním kolegům jsme sdělili své zkušenosti z organizace a průběhu seminářů. Ukazuje se, že žádné online školení nemůže plně nahradit osobní kontakt. Také náklady na kampaň jsou příliš vysoké. IndustriALL Europe by měla nabízet centrální školení pro anglicky mluvící organizátory jmenované zúčastněnými odbory, kteří budou poté školit další kolegy. Užitečná by byla krátká instruktážní videa,“ uvedl místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
Podle vyjádření zástupců industriALL, krize COVID-19 má bezprecedentní ničivé účinky na evropské hospodářství a společnost. Hrozba, kterou tato krize představuje pro pracovníky a jejich odbory, je obrovská. BTUP má pro nadcházející období dlouhodobou strategii. Interní kampaň zaměřená na členské organizace si klade za cíl zvýšit jejich povědomí o tom, že udržení členů a budování odborových kompetencí je pro odbory klíčové. Navenek směřující veřejná kampaň vyzývá k prosazování práv na kolektivní vyjednávání.
Další schůze pracovní skupiny BTUP se uskuteční na začátku příštího roku. Budování kompetencí odborů bude i jednou z priorit VIII. Sjezdu OS KOVO, který proběhne v červnu 2021.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák
 

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.
 
V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetřovném na projednání Senátem ČR, poté musí být podepsán prezidentem republiky, přičemž jeho finální znění bude následně zveřejněno ve Sbírce zákonů. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.
 
Česká správa sociálního zabezpečení proto v předstihu připravila zcela nový formulář žádosti, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možné případně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).
 
Nový formulář proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklí z dosavadní žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (tj. informace o rodinném stavu žadatele, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovaný zvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informace o střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S těmito novými prvky se již žadatelé vesměs setkali, pokud žádali o ošetřovné v souvislosti s letošním jarním uzavřením školních a dětských zařízení.
 
 
  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
 

Bez programu Antivirus by nezaměstnanost dosáhla 10 procent, tvrdí předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza

Kdyby v České republice nefungoval program Antivirus, byla by dnes desetiprocentní nezaměstnanost, řekl ve čtvrtek v pořadu Interview ČT24 prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Tomáš Prouza. Zároveň kritizoval vládu za špatnou komunikaci. Podle jeho slov lidé vnímali jarní vypnutí ekonomiky mnohem lépe než současná omezení.

Podle Tomáše Prouzy se díky programu Antivirus podařilo udržet lidi v práci. „To je nejdůležitější ze všech opatření, že lidé nekončí na ulici, nepřichází o své příjmy. Stejně tak byl strašně důležitý kompenzační bonus pro živnostníky,“ dodal Tomáš Prouza. Zároveň vyzdvihl, že lidé mohli v zásadě jenom poslat e-mail a během pár dní měli peníze na účtu.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ve středu uvedl, že bude pokračovat Antivirus A, pro OSVČ je připraven kompenzační bonus ve výši pěti set korun denně, a je možné žádat o peníze také z programu COVID – nájemné.

Podle Prouzy by tyto programy měly platit plošně, stejně jako na jaře. „Dneska program Antivirus říká ano, pokud jste restaurace, pokud jste hotel, pokud jste zavřený obchod, máte nárok. Ale ne, když už jste prádelna, která přišla o 95 procent příjmu kvůli tomu, že je hotel zavřený,“ uvedl jako příklad.

Podle Tomáše Prouzy ministr Karel Havlíček opakovaně tvrdí, že o případném rozšíření se bude ještě jednat. „Kolegové dokončují materiál, který by popisoval, kdo jsou ty zasažené obory, aby to pokrylo všechny. Já si myslím, že tady nejde postupovat tak, že si někoho vytáhneme z klobouku,“ uvedl k tomu Tomáš Prouza.

Prezident SOCR ČR tvrdí, že v tuto chvíli je ohroženo až 200 tisíc pracovních míst. „My jsme si mapovali, kolik lidí dneska pracuje v cestovním ruchu, kolik v restauracích, podle toho je už dneska zhruba půlka restaurací zavřených (do konce nouzového stavu),“ uvedl Tomáš Prouza. Pokud by se opatření rozvolňovala například až v polovině prosince, tak spousta majitelů hospod už, podle Tomáše Prouzy, nebude mít sílu ani peníze na to, aby znovu otevřeli.

Tomáš Prouza si také posteskl, že ještě nikdy nebyla důvěra v ekonomiku tak nízká, jako je nyní. Podle něj je to mimo jiné proto, že krize je nepředvídatelná. Navíc, je to, podle něho, dáno nedůvěrou ve vládu ze strany české veřejnosti.

Prezident SOCR ČR si také myslí, že lidé na jaře víc respektovali nařízená pravidla, což naopak nyní údajně nedělají. Zmínil například, že lidé záměrně chodí do obchodů bez roušek, a po upozornění ze strany personálu bývají i agresivní. Podle něj je to důsledkem špatné komunikace vlády.

Vláda také, podle něho, utrácí za zbytečnosti, čímž nabourává důvěru finančních trhů a ohrožuje levné úvěry. „Co důvěru trhu může rozbít, je, že se budou peníze projídat, že tady budou další předvolební dárečky, kupování hlasů za pět tisíc korun,“ upozornil Tomáš Prouza. Odmítl snahu vlády investovat především do stavebnictví a do zemědělství, naopak, podle něho, by se mělo investovat do digitalizace a do ekologických programů.

  • Zdroj: Česká televize
 

Podle Potravinářské komory ČR dosáhnou kvůli opatřením v gastru potravinářské ztráty 750 milionů za týden

Potravináři v České republice tratí 750 milionů korun týdně. Jde prakticky o celý tento průmyslový segment – od výrobců nápojů přes mlékaře, zpracovatele masa až po pekaře a lahůdkáře.

Ztráty potravinářů kvůli zavření restaurací a školních jídelen činí 750 milionů korun týdně. Podle serveru Seznam Zprávy tuto informaci o rostoucím propadu tržeb, kvůli zavření gastronomických provozů, uvedla Potravinářská komora ČR. Postižené jsou velké, střední i malé firmy, sdělila prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

„Velké problémy mají samozřejmě závody, které jsou technologicky specializovány na výrobu gastro balení. Tam může dojít k propadu až 80 procent odbytu, u ostatních se podle velikosti a zaměření jedná o 30 až 50 procent,“ řekla Dana Večeřová. Problémy mělo, podle ní, mnoho firem už před zavřením gastronomických provozů, kdy odběratelé odmítli kvůli budoucímu zavření provozu převzít objednávky. „Navíc je 4. čtvrtletí v řadě sektorů potravinářského průmyslu odbytově nejvyšší – generuje asi 40 procent ročního objemu, mnohonásobně vyšší než na jaře, kdy již bylo v ČR kvůli pandemii hospodářství významně omezeno,“ vysvětlila Dan Večeřová.

Zemědělci a potravináři musí neustále pracovat a zásobovat obchody, nemohou si dovolit provozy uzavřít. „I zde vznikl problém s uzavřením 1. stupně základních škol, kdy řada pracovnic musela zůstat doma na ošetřovném a chybí ve výrobě. A pokud jde o pozice operátorů linek, ty jsou vysoce specializované a nelze je jednoduše nahradit,“ dodala Dana Večeřová.

Seznam Zprávy k tomu zároveň uvedl, že kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celé České republice zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti.

A omezení zaviní ztráty i v zemědělství. Podle Agrární komory ČR může jít až kolem 385 milionů korun týdně. Komora navrhuje částečné odpuštění sociálních odvodů, sdělila pro ČTK tajemnice Komory Gabriela Dlouhá. Podle dřívějšího vyjádření ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) bude ministerstvo hledat formy pomoci zemědělskému, ale i potravinářskému sektoru.

„Na základě šetření mezi členy nám vychází propad odbytu v zemědělství v důsledku uzavření gastra a v důsledku dalších omezení souvisejících s koronavirem na zhruba 30 procent u výrobků s nižší trvanlivostí. Případně u těch výrobků, které se dodávají do stravovacích zařízení ‚přímo‘, jako jsou například brambory nebo některé druhy ovoce a zeleniny,“ uvedla Gabriela Dlouhá. Velké ztráty jsou pak podle ní i v živočišné výrobě.

  • Zdroj: Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Seznam Zprávy, ČTK
 

Vláda schválila „ošetřovné“ pro OSVČ II

400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.
 
„Jsem rád, že vláda schválila můj návrh na znovuobnovení programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, k žádosti se nebude přikládat žádná příloha, bude stačit pouze čestné prohlášení,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
 
Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO.
 
„Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. Apelujeme na všechny podnikatele, aby své žádosti posílali pouze elektronicky, dostanou tak mnohem dříve své peníze“, říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler
 
Program je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován prostřednictvím výzev. Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je na něj v první etapě vyčleněno 200 milionů Kč.
 
  • Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu