Projev předsedy vlády Petra Fialy v Poslanecké sněmovně na mimořádné schůzi k vládnímu návrhu novely zákona o důchodovém pojištění

Předseda vlády Petr Fiala vystoupil ve čtvrtek 8. června 2023 v Poslanecké sněmovně s projevem během mimořádné schůze k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já asi zklamu pana předsedu Andreje Babiše, který říkal, že tady budu opakovat nějaké pravdy o tom, jak to vypadá s naším rozpočtem, jak to vypadá s energetickou bezpečností a s dalšími věcmi, které naše vláda řešila a řeší je úspěšně a musela je řešit poté, co předcházející vláda v tom neudělala nic, ale já to dělat nebudu. Já tady nebudu pokračovat v té debatě na Primě, kterou jsme vedli a kde jste asi všechno neřekl, co jste mohl říci, anebo jste to možná neřekl, protože bych na to reagoval, na ty nepravdy a nesmysly, které tady jste teď vykládal, což tady bych také samozřejmě mohl.

Ale my jsme se tu sešli na schůzi, která je o vládním návrhu, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. To je debata, která je pro Českou republiku mimořádně důležitá a to je věc, které se také budu věnovat.

Zatím jsme tady slyšeli spoustu různých věcí v těch dosavadních vystoupeních, které se týkaly třeba rozpočtu. Ale všiml jsem si, že paní poslankyně Schillerová si plete rozpočet s Národním plánem obnovy, protože to je to, co jsme projednávali na minulé vládě. Slyšel jsem zde znovu některé věci, které by hnutí ANO chtělo udělat, takže jsem pochopil, že ty vaše dosavadní návrhy, které by znamenaly navýšení jakéhokoliv deficitu o 250 miliard korun, doplňujete o ještě asi dalších 200 miliard korun, o které byste dál zadlužili Českou republiku.

Slyšel jsem zde bohužel také opravdu osobní a myslím, že velmi nedůstojné, urážky na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru, který se například věnuje tomu, aby si poradil s těmi náklady na dluhovou službu – což tady také zaznělo – které způsobila jeho předchůdkyně mimo jiné tím, že přijala nevýhodné krátkodobé úvěry, i když ji před tím experti varovali. Ano, ti experti, kteří také byli tady x-krát zpochybněni, stejně jako média, protože každý, kdo má jiný názor a kdo ukazuje, v čem vláda Andreje Babiše selhala a v čem nás dovedla do obrovských problémů, se kterými se naše vláda musí potýkat, tak to jsou všechno lidé zaplacení, neobjektivní, hloupí a tak dále. Nechci opakovat všechno, co tady zaznělo. Možná je ale dobře, že je veřejnost slyšela.

Slyšeli jsme například v jedné větě, že naše vláda využívá nebo jenom pokračuje v těch dopravních stavbách, které vaše vláda připravila, abychom v další větě slyšeli, že je škoda, že nepokračujeme v těch stavbách, které vaše vláda připravila a proč to neděláme a tak podobně. Myslím, že každý, kdo to poslouchal, tak si na to udělá názor sám.

Já ale, protože nebudu tady vyvracet dvě hodiny nepravd a nesmyslů, které se tu objevily a které tu zazněly, ukážu veřejnosti, jaká je hodnota těch informací a těch tvrzení, které tady reprezentanti hnutí ANO vyslovili, teď naposledy pan předseda Andrej Babiš, na jednom jediném příkladu. To je Green Deal a to jsou emisní povolenky. Slyšeli jsme tady toho o tom opravdu hodně a podívejme se na jednoduchá fakta a ta fakta jsou takováto.

Dosažení klimatické neutrality bylo do právního rámce Evropské unie přeneseno pomocí evropského právního rámce na klima, na kterém byla shoda v evropských institucích v červnu 2021 – kdo vládl v červnu 2021 v České republice – a staly se tak právní povinností. Česká republika přijetí obecného přístupu i finálního právního rámce pro klima podpořila. Byla to vláda Andreje Babiše.

Předtím politický závazek dosažení klimatické neutrality v roce 2050 obsažený v Zelené dohodě pro Evropu byl přijat Evropskou radou v prosinci 2019. Ano, ve chvíli, kdy bylo možno využít jednomyslnost, nebyla využita. Kdo byl tehdy členem Evropské rady za Českou republiku? Andrej Babiš. Ale to všechno je známé. Já tady připomenu ještě jednu věc, která se týká přímo těch emisních povolenek.

Ještě se nechci pouštět tady do polemiky, řekl jsem, že to nebudu dělat. Ale přece jenom směšovat rozhodování, kde máte jednomyslnost s rozhodováními, kde je většina a kde už můžete jenom vyjednat zlepšení nějakých už dopředu daných podmínek, to jenom ukazuje tu neorientaci se v evropské politice, která vedla k tomu, že vláda Andreje Babiše pro české občany nebyla schopna vyjednat vůbec nic. To se ukázalo i na tom komentáři k Euru 7, kde tento návrh naše vláda vlastně řeší, vytvořila si pro to koalici a dokáže tento návrh upravit.

Ale zpátky k těm emisním povolenkám. Když přišel návrh na rozšíření emisních povolenek, tak byla v České republice u moci vláda Andreje Babiše a přijala rámcovou pozici k emisním povolenkám. Bylo to v říjnu 2021. Co se v té rámcové pozici říká? To jsou fakta, která si může každý ověřit. Česká republika považuje revizi směrnice k EU ETS, tedy k emisním povolenkám, za důležitou součást balíčku Fit for 55.

Podle názoru České republiky jsou základní principy návrhu, tedy rozšíření emisních povolenek na další oblasti, dobrým základem pro další diskusi v Radě EU i v Evropském parlamentu. O kousek dál. Česká republika považuje EU ETS, tedy ten nový návrh emisních povolenek, za hlavní nástroj pro snižování emisí a přechod na uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Podporuje tedy jeho úpravu, aby spolu s nastavením další legislativy balíčku Evropské unie dosáhla čistého snížení emisí o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990.

Toto je stanovisko vlády Andreje Babiše, s kterým vystupovala v České republice a s kterým hlavně jednala v Evropské unii. To jsou fakta, která si lze ověřit a může si ověřit každý. Takže tady jste jenom, pane předsedo Babiši, předvedl to, co jste dělal celá léta. Horoval jste tady doma proti Evropské unii a stavěl jste se jako bojovník, ale v Evropské unii jste, ať už z neznalosti, z dezorientace, nebo prostě z jiných důvodů, všechno odsouhlasil a pro české občany jste nevyjednal vůbec nic.

Naše vláda tímto způsobem nepostupuje. My jsme dokázali řadu těch věcí, které jste vy špatně připravili, revidovat. Podařilo se nám vyjednat rekordní množství peněz navíc, protože jsme se nesmířili s touto vaší pozitivní pozicí k emisním povolenkám. Prosadili jsme v rámci Modernizačního fondu navýšení alokace pro Českou republiku o 400 miliard korun.

Našim vyjednavačům se také podařilo prosadit, že teplárny v České republice získají 30 % volně alokovaných povolenek a také se nám podařilo dosáhnout takových podmínek, které zabrání dramatickému nárůstu ceny emisní povolenky prostřednictvím posílení mechanismů tržní stability. Čili jsme napravili ten jednoznačně pozitivní přístup k emisním povolenkám, který schválila v říjnu roku 2021 vaše vláda. To je jenom příklad toho, na kterém chci ukázat, že řada těch věcí, které tady zazněly, nejsou pravdivé.

Překvapují mě třeba tyto otázky. Proč to ministr Stanjura dal do eKLEPu, proč tam dal ten návrh rozpočtu? No, to je opravdu zvláštní od někoho, kdo byl ministrem financí a předsedou vlády, že nezná legislativu, která ukládá ministru financí právě v této době první čísla o rozpočtu na příští rok předložit, a tedy do eKLEPu vložit.

Ale já jsem říkal, že nechci tady dvě hodiny polemizovat s tím souborem různých názorů, stanovisek, nepravd, iluzí a že se chci věnovat návrhu, který budeme dnes projednávat a který přináší první část opatření, na kterých stojí naše důchodová reforma. Proto se budu věnovat právě důchodům a důchodové reformě.

Ta první změna se týká zejména pravidel pro využívání předčasných důchodů. Nebudu to rozebírat detailně, s podrobnějším výkladem vystoupí pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Já bych chtěl spíš využít tento prostor, abych trošku obecněji stručně představil, o co v této debatě jde, proč je to důležité a proč je důležité, abychom tomuto všichni věnovali náležitou pozornost. Ty debaty o rozpočtu a o tom, co je to populismus a to, co tady všechno zaznívalo, to můžeme vést někdy jindy. Ale dnes jsme tu proto, abychom se věnovali té diskuzi o důchodové reformě a o problematice důchodů.

První věc, která tu musí zaznít a kterou si musíme všichni uvědomit, je to, že důchody dnes představují zdaleka největší výdaj státního rozpočtu. A pokud bychom se nepustili do reformy penzí, výdaje na důchody by brzy tvořily většinu celého rozpočtu. A vládě, každé budoucí vládě, ať bude jakákoliv, by nezbylo dost peněz na další věci, na investice, na vzdělání nebo třeba na obranu. A to je taky důležité – dokonce ani na nezbytná sociální opatření, jako jsou třeba rodičovské příspěvky nebo přídavky na děti. A toto je neudržitelný vývoj, se kterým je potřeba něco udělat.

A za druhé, naší vládě záleží na tom, aby se Česko opět dostalo do formy, aby hospodařilo udržitelně. Nejenom dnes, ale taky v příštích letech a také i za desítky let. A jsme po mnoha letech první vláda v České republice, která řeší dlouhodobé problémy a systémovou zátěž České republiky. Ano, není to jednoduché, není to populární, proto to také populisté nedělají, ale my to děláme a jsme první vláda, která se dlouhodobými problémy, po dlouhé době dlouhodobými problémy a systémovou zátěží České republiky zabývá.

A máme také výsledky. Stačí se podívat, jak se nám navzdory všem neočekávaným výdajům s energetickou krizí daří proti předcházející vládě snižovat deficity státního rozpočtu. A přitom to děláme odpovědně, děláme to sociálně citlivě, děláme to cestou vyvážených opatření. Nikoho nespravedlivě neomezujeme a ještě dáváme rekordní prostředky, rekordní peníze do infrastruktury dopravní a další. A to je také důležité, protože to je předpoklad pro další rozvoj a prosperitu České republiky.

Pokud jde o důchody, tak chci také připomenout, že za naší vlády rostly důchody nejvíce v historii. To je také realita. Průměrný důchod letos přesáhne hranici 20 000 korun. Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě se během letošního roku zvyšuje až na rekordních 50 %, k čisté mzdě 60 %. To tu dlouho nebylo, a toto, přímo toto jsou nejvyšší čísla v historii České republiky. Důchodci, senioři, a to je dobře, se stávají jedinou společenskou skupinou, která má plně kompenzován růst inflace. Tento benefit žádná jiná společenská skupina nemá. A to musíme mít také na paměti, když se bavíme o námi navrhovaných úpravách valorizačního mechanismu a dalších souvisejících úpravách.

Součástí konsolidace veřejných financí a těch systémových reforem, ke kterým jsme se zavázali v programovém prohlášení, které bereme vážně a které plníme, tak je také komplexní důchodová reforma. A proto jsme ji připravili. Slíbili jsme voličům, že dáme na stůl skutečnou reformu penzí, po níž odpovědní lidé volali už řadu let. A uděláme takovou reformu, aby i mladí lidé měli nějakou jistotu, že až půjdou do penze, tak že budou mít možnost získat důstojné prostředky na svůj život v seniorském věku.

Já bych tady připomněl jeden z mnoha nesplněných slibů bývalého premiéra a současného lídra opozice Andreje Babiše z roku 2017. Hlavně chceme vyřešit důchody, cituji, hlavně chceme vyřešit důchody. Dvacet pět let mluvíme o důchodové reformě, takže to bychom určitě chtěli zkusit. 2017. A v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše z června 2019 preambule, jaké jsou hlavní strategické směry. Za prvé. Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Konec citátu. Výsledek? Žádná důchodová reforma. Ani náhodou.

Já nepopírám, že to je náročný úkol a je to taky nevděčný úkol, to vidíme. Ale zároveň je to nutný úkol. A i v tomto případě jsme první vláda, která o reformě nejenom mluví, ale která konkrétně koná. Předchozí vlády na nic podobného kromě slov a slibů neměly odvahu a problém se v čase samozřejmě zvětšoval. Kdybychom ho řešili před pěti lety, kdybychom ho řešili před sedmi lety, tak to řešení je mnohem jednodušší, než když k tomu přistupujeme my teď. A toto věčné odkládání, ty věčné výmluvy, že to nejde a tam to ta způsobila a ta druhá paní a tamhle se to nepovedlo a ti, kteří měli přijít, nepřišli – to věčné odkládání nás bohužel všechny poškodilo. Demografický vývoj České republiky jde proti nám. A kdyby se reforma spustila dřív, tak jak po tom volali experti, kterými tady někteří pohrdají, tak jak jsme to všichni věděli, kdo se díváme na populační vývoj, tak ta opatření mohla být mírnější.

Reforma, jejíž základy chceme dnes položit, je samozřejmě v řadě směrů kompromisním návrhem, to my nijak netajíme. Setkává se s kritikou z obou stran. Jedni říkají, že by mohla být ještě radikálnější, druzí říkají, že je příliš tvrdá. Myslím, že i z toho je vidět, že to je do značné míry vyvážený kompromis a že ten náš přístup k tomu je odpovědný.

Fakt, že Česko potřebuje reformu penzijního systému, ten fakt je zcela zřejmý, a proto mi dovolte, abych tedy velmi stručně představil argumenty, proč je to právě naše reforma, která je v té dnešní situaci tou správnou odpovědí na problémy, které máme. Při přípravě celkové penzijní reformy jsme sledovali tři hlavní cíle. Za prvé: První, a tady skutečně ten první cíl je i základní cíl, první cíl je, aby si stát vůbec zachoval schopnost důchody udržitelně financovat. Pokud by tomu tak nebylo, dříve nebo později bychom zbankrotovali. A to není žádná politická hrozba, to je realita, na kterou upozorňuji všichni, kteří se důchody, důchodovým systémem, ale i financemi v budoucnosti nebo možnými financemi, financováním systému v České republice v budoucnosti zabývají.

Proto je taky nutné, abychom naplnili tento první cíl, tedy aby si stát vůbec zachoval schopnost důchody udržitelně financovat., abychom věk odchodu do důchodu postupně posouvali v souladu s tím, jak se prodlužuje očekávaná délka života. Počítáme s tím, že stát bude každému účastníkovi sociálního pojištění vyplácet důchody průměrně 21,5 roku. To je číslo, které by mělo zůstat stejné pro všechny generace občanů České republiky. Nově přiznané důchody od roku 2026 se také budou postupně valorizovat pomaleji, než tomu bylo dosud. Ale prosím, jde o snížení valorizace zhruba v řádu 150 až 200 korun.

Druhým cílem bylo posílení sociálního systému, čili zvýšení solidarity ve společnosti a výrazně robustnější ochrana těch nejohroženějších. Proto zvyšujeme minimální garantovaný důchod ze 4 800 na 8 000 korun. Proto také chceme zavést nová opatření, jako je sdílení důchodových nároků manželů, tedy rovnější rozdělení důchodů v případě, kdy manželé měli výrazně rozdílné příjmy. Dále při výpočtu důchodů chceme zohledňovat hlediska, která dnes nehrají roli, a mnoho lidí je tak do značné míry nespravedlivě znevýhodněno. Jde třeba o výchovu dětí, faktor náročnosti profese a další věcí, o kterých se v té důchodové reformě hovoří.

Třetím cílem bylo zvýšit spravedlnost, férovost důchodového systému. To znamená, zajistit, aby do systému dostatečně přispívali všichni, kteří jej využívají. Někdy se hovoří o černých pasažérech sociálního pojištění, kteří odvádějí minimální odvody. Já nechci používat žádné názvy a nálepky, ale prostě musíme vidět, že i ti, co počítají s velmi malým důchodem, tak někdy platí příspěvky, které nestačí ani na ten velmi malý důchod. A společnost potom před nimi nemůže zavřít dveře, nemůže jim říct – tak vy jste si nenaspořili, vy jste neodváděli do sociálního systému, tak máte smůlu, protože všichni, kdo se ve stáří dostanou do tíživé situace, tak se stávají klienty sociálního systému. A to posílení spravedlnosti, to posílení férovosti zajišťuje postupné zvýšení plateb například živnostníků, kteří neodvádějí tu minimální částku, či omezení kumulace dohod o provedení práce.

A ze stejného důvodu, o kterém jsem tady mluvil u těch obecných principů důchodové reformy, tak ze stejného důvodu představujeme také změny pravidel pro předčasné důchody. A to je právě problematika, kterou upravuje dnes projednávaný vládní návrh. Podle našeho návrhu musí člověk odpracovat minimálně čtyřicet let a o předčasný důchod smí požádat teprve tři roky před stanoveným datem. Právě ten problém předčasných důchodů je potřeba řešit mezi prvními. Stávající systém po celé roky obsahoval nebezpečně slabé místo, které se projevilo teď v době vysoké inflace, a my ho musíme odstranit. Pro lidi bylo výhodnější jít do předčasného důchodu za určitých okolností, než čekat na ten standardní termín. A to není správné, to není férové, to není prostě dobrý systém, a proto ho musíme rychle změnit. Počet těchto předčasných důchodů za minulý rok vzrostl o více než 80 tisíc, to znamená, že pracovní trh předčasně opustila podstatná část lidí, zhruba jeden ročník podle aktuálních propočtů, což výrazně snižuje naši produktivitu. Komplikace to samozřejmě přináší další. Komplikace zaznamenala Česká správa sociálního zabezpečení, která nemohla být připravená na tak obrovský nápor žadatelů. A to vedlo i k tomu – za což jsem se i omluvil a co je opravdu z hlediska státu problematické – že se vyměřování důchodů zpomalilo. Ta situace se zlepšuje, během několika týdnů to přestane, ale i to je důsledek špatně nastaveného systému. Změnou pravidel pro předčasné důchody tedy také napravujeme problém, který tu aktuálně existuje, problém, který tu dlouhodobě byl a který se tak dramaticky projevil v době vysoké inflace.

Zároveň tato úprava je nutná podmínka pro to, abychom mohli potom představit zbytek zamýšlených opatření a naplnit cíle důchodové reformy, o kterých jsem tady hovořil. Jsem přesvědčen, že všechny cíle naší důchodové reformy, které jsem tady vyjmenovával, tedy ve zkratce a v heslech udržitelnost, solidarita a férovost, všechny tyto cíle dávají smysl. Proto věřím, že vláda svůj úkol naplňuje jak zodpovědně, tak také maximálně citlivě ke všem aspektům, které s sebou důchodová reforma nese. To chci doložit také na několika příkladech:

Za prvé se nám podařilo spojit požadavky, které jsou do jisté míry protichůdné. Na jedné straně požadavek na ozdravení veřejných financí, které jsme nepřevzali v dobrém stavu, převzali jsme je v katastrofálním stavu, a na druhé straně požadavek na to, abychom vyřešili nespravedlnost a logické mezery stávajícího systému.

Za druhé, reforma garantuje maximum benefitů všem skupinám. Zaměstnancům garantuje slušnou výši důchodu, která bude znamenat menší zátěž pro státní rozpočet, a živnostníkům výměnou za vyšší povinné odvody u těch, kteří odváděli úplně minimální, nabízí alespoň minimální jistotu ve stáří a to, že se nestanou klienty sociálního systému.

Za třetí, reforma zajistí spravedlivý odchod do důchodu všem generacím. Věk, který se průběžně mění a je přímo závislý na statistických datech o české populaci. A zde reagujeme na fakt, který tu je a který není jednoduché řešit, a to je, že česká populace stárne, nesporně se prodlužuje délka lidského života. To jsou všechno pozitivní věci, ale na to musíme reagovat a není jiná cesta, abychom zajistili udržitelnost i spravedlnost celého systému, než že se bude odchodu do důchodu průběžně zvyšovat právě v závislosti na těch datech, které jsem tady zmínil.

A konečně za čtvrté, změna systému penzí je podstatnou součástí našich širších reforem, které po letech neodpovědného vládnutí, vládnutí, které nemyslelo na budoucnost, vrátí Česko mezi země, které odpovědně investují do svých strategických priorit. To znamená, že dáme větší jistotu nejenom občanům, aby se připravili na penzi, ale i státu z hlediska udržitelného financování, že budeme schopni investovat do své budoucnosti, ať už je to kvalitní dopravní infrastruktura, ať už je to vzdělání, že budeme reagovat na klíčové trendy současnosti, budeme investovat do důležitých energetických zdrojů, do podpory investic, které pomohou transformovat náš průmysl a udrží nás ve světové konkurenci.

Dámy a pánové, dnešní návrh je prvním krokem k tomu, abychom mohli představit celou vyváženou důchodovou reformu, a tato důchodová reforma je podstatným dílem našeho rozsáhlého plánu na modernizaci České republiky. Český stát strávil příliš mnoho času odkládáním starých problémů. Je čas na to, abychom tyto problémy konečně vyřešili a mohli se soustředit na budoucnost, protože času, ve kterém to můžeme stihnout a kdy máme šanci ty věci ještě napravit, neustále ubývá. Obracím se proto na všechny poslankyně a poslance této Poslanecké sněmovny, kterým záleží na tom, aby Česká republika v následujících dekádách hospodařila zodpovědně a udržitelně, aby tento návrh podpořili.

Děkuji vám.

Petr Fiala, předseda vlády