Návrhy priorit prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání podle § 320a, písm. b) zákoníku práce na rok 2023

Návrhy priorit prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání podle § 320a, písm. b) zákoníku práce na rok 2023

 

I. Návrhy konkrétních opatření na úseku BOZP v oblasti řízení změn v novém světě práce s důrazem na digitalizaci, inovativní postupy a zelenou ekonomiku.

II. Návrhy konkrétních opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a jejich využitelnost v praxi z hlediska odvětví, oborů činnosti, velikosti firem, aj.

 

Gestory obou priorit budou:

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů

Asociace samostatných odborů