Návrhy priorit sociálních partnerů prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání na rok 2021 a na rok 2022.

Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se ve smyslu ustanovení § 320a, písm. b) zákoníku práce a příslušného metodického postupu jednomyslně shodl na následujících prioritách:

Priorita č. 1 – za KZPS ČR, SP ČR, ČMKOS a ASO pro rok 2021:

„Analýza realizovaných projektů v oblasti BOZP v posledních letech z pohledu možného využití jejich závěrů a doporučení pro opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví následkem pracovního úrazu a nemocí z povolání“

Zmapování doporučení opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu a nemoci z povolání, která jsou výsledkem již realizovaných projektů s cílem jejich dalšího využití k prosazování jejich přijímání do praxe.

Priorita č. 2 – za KZPS ČR, SP ČR, ČMKOS a ASO pro roky 2021 a 2022:

„Specifika prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v jednotlivých odvětvích a na jejich základě zpracování preventivních opatření“

Postup – zmapování nejčastějších příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání ve vybraných odvětvích dle dostupných dat s doplněním průzkumu – např. zachycení strojem, pád z výšky, špatná manipulace s vysokozdvižným vozíkem, vliv stresu na pracovišti na syndrom vyhoření, úrazy při práci se zvířaty, manipulace s klienty/pacienty a jiné. K jejich eliminaci budou zpracována doporučení, jak jim předcházet, včetně videospotů.

S ohledem na obsahovou šíři priority č. 2 je navržena stejná priorita pro roky 2021 i 2022.