O pracovních týmech

  • Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány, které na odborné úrovni řeší záležitosti věcně vymezené článkem 2 Statutu.
  • Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány, které na odborné úrovni řeší, za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti, mimořádné a aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu.
  • Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR.
  • Spolupracují na tvorbě právních předpisů.

Pracovní týmy RHSD ČR pracují ve složení:

  • vedoucí – do funkce schvalován Plenární schůzí RHSD ČR
  • odborníci jmenovaní vládní stranou
  • odborníci jmenovaní zaměstnaneckou stranou
  • odborníci jmenovaní zaměstnavatelskou stranou

 


Vedoucí pracovních týmů


Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou unii
Ing. Tomáš Prouza
státní tajemník pro evropské záležitosti
ÚV ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
Ing. Radka Sokolová
místopředsedkyně
ČMKOS

Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost
Ing. Zdeněk Liška
SP ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
náměstek ministra
MV ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku
Ing. Jiří Havlíček, MBA
ministr průmyslu a obchodu

Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky
Mgr. Bc. Petr Krčál 
náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  

Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje
Mgr. Václav Pícl
náměstek ministra
MŠMT ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu
Mgr. Kamil Rudolecký
náměstek ministra
MD ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro daně a pojištění
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
náměstkyně ministra
MF ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU
JUDr. Olga Letáčková
náměstkyně ministryně
MMR ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro zdravotnictví
Ing. Ivana Břeňková
místopředsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče
ČMKOS

Pracovní tým RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy
Ing. Iva Merhautová, MBA
náměstkyně ministryně
MPSV ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro vnitřní trh
Ing. Marta Nováková
prezidentka
SOCR

Pracovní tým RHSD ČR pro kulturní otázky
JUDr. Kateřina Kalistová
1. náměstkyně ministra
MK ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce
Mgr. Zuzana Zajarošová
ředitelka odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce
MPSV ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro nestátní neziskové organizace
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA.
viceprezident
KZPS ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí
Ing. Jiří Šír

náměstek ministra
MZe ČR

Pracovní tým RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků
JUDr. Ing. Jiří Nováček

1. náměstek ministra
MV ČR