Pracovní tým RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy

Mgr. Kateřina JIRKOVÁ – vedoucí pracovního týmu

DELEGACE VLÁDY

Ing. Jiří KUBIŠTA

Ministerstvo financí ČR

Ing. Petr NACHER

Ministerstvo financí ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

JUDr. Vít SAMEK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Vladislav VOKOUN

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Jitka VÍTKOVÁ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

JUDr. Jitka HEJDUKOVÁ, CSc.

Svaz průmyslu a dopravy ČR