Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky

Mgr. Jana HANZLÍKOVÁ – vedoucí pracovního týmu

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce správních činností a sociální politiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

DELEGACE VLÁDY

Mgr. David POSPÍŠIL                                                      

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ                                                

Českomoravská konfederace odborových svazů       

Ing. Hana POPELKOVÁ                                                 

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Jaroslav ULMA                                                          

Českomoravská konfederace odborových svazů

MUDr. Martin ENGEL                                 

Asociace samostatných odborů ČR                         

Petr NÁROŽNÍK                                                                           

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

Ing. Karel RYCHTÁŘ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR             

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA                                                                      

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Trvale přizvávaní hosté:

Ing. Alexandra VOBOŘILOVÁ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR                                       

Mgr. Lukáš CURYLO                                                      

ředitel Charity ČR                                                             

Mgr. Hynek KALVODA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR                  

MUDr. Gríša VODIČKA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR          

Ing. Radmila MALÁ

Ministerstvo financí ČR

MUDr. Helena SAJDLOVÁ

Ministerstvo zdravotnictví ČR