Prohlášení o přístupnosti

Webová stránka www.tripartita.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Úřad vlády ČR se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.tripartita.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že pro vyhledávání je použit vyhledávací formulář závislý na JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 24. září 2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Úřadem vlády.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail tripartita@vlada.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Odpovědnost za zveřejňované údaje

Úřad vlády České republiky neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto serveru nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto serveru. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto serveru mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

Všechny informace zpřístupňované prostřednictvím tohoto WWW serveru zůstávají majetkem Úřadu vlády České republiky. (c) 1996-2020, Úřad vlády České republiky

Využití obsahu

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Prohlížení dokumentů v PDF a videa

Na serveru www.tripartita.cz jsou některé informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. K jejich prohlížení, je možné si zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader.

K prohlížení starších videí je možno zdarma stáhnou Adobe Flash Player.

Správa WWW serveru

Správce tohoto WWW serveru si vyhrazuje právo omezit bez dalšího upozornění přístup těm uživatelům sítě Internet, kteří se pokusí narušit bezpečnost nebo funkčnost tohoto serveru nebo ostatních zařízení počítačové sítě Úřadu vlády České republiky.

Dostupnost WWW přes IPv6

V souladu s usnesením vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 jsou tyto webové stránky od 31.12.2010 dostupné přes internetový protokol IPv6.

Kontakt

Náměty a připomínky k obsahu zasílejte na adresu správce webové prezentace Josefa Sátory –  satora.josef@vlada.cz.

Informace o technických problémech při zobrazovaní těchto stránek pište na adresu tripartita@vlada.cz.