100let ČSR – Vznik Československa

První republika trvala krátce, jen dvacet let, která se vtěsnala mezi dvě strašlivé války. Musela čelit agresivitě nepřátelských totalitních sil i celosvětové hospodářské krizi. Přesto se považuje za nejšťastnější období, které český národ ve své moderní historii prožil. Naši předkové si svého státu vážili. Věřili, že přes všechny obtíže se jim podaří vybudovat Československo jako stát demokratický, moderní a sociálně spravedlivý. V tomto úsilí hrály nemalou roli i odbory, které se podílely na formulování sociální politiky a zasahovaly do všech oblastí sociální péče a ochrany dělnictva.

(Fotografie ukazují záběry z příjezdu T. G. Masaryka a E. Beneše do vlasti, požadavky dělnictva, které tlumočila největší odborová centrála –Odborové sdružení českoslovanské, a konečně jídla servírovaná na hostině při příležitosti příjezdu prvního československého presidenta do Prahy. Tento jídelní lístek pochází ze sbírek Svazu kuchařů ČSR.)