Zemědělci jsou připraveni reagovat na poptávku, ne zákazy

Diskuse o welfare (prostředí) zvířat, zejména kritika konvenčních klecí v minulosti si vynutila v EU rozvoj dalších systémů ustájení, zejména obohacených klecí. Laická představa o pohodě slepic se neshoduje s poznatky vědy, přesto je třeba hledat kompromis mezi pohodou nosnic, ekonomikou a kvalitou vajec. Systémy ustájení pro slepice nosného typu by měly umožnit nosnicím přirozený repertoár chování, ochranu před nemocemi, minimalizovat stres a zajistit bezpečnost produkce konzumních vajec. Uvedli to dnes, na páteční tiskové konferenci, předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Důvodem svolání této tiskové konference je skutečnost, že v Poslanecké sněmovně v těchto dnech probíhá schvalovací proces zákona, který by v České republice zakázal klecový chov slepic, jak požadují ochránci zvířat.

Oba představitelé Agrární komory ČR proto informovali přítomné novináře o tom, že směrnice Evropské rady stanovila od roku 2012 zákaz chovu slepic nosného typu v tzv. neobohacených klecích. Ve světě (ve třetích zemích) se stále v současnosti chovají nosnice v neobohacených klecích. V EU, kde jsou povoleny pouze obohacené klece a alternativní způsoby ustájení, je v obohacených klecích ustájeno okolo 47,8 % nosnic a v ČR 70 % nosnic.

Přičemž zdůraznili, že dle nezávislých vědeckých studií je za nejdůležitější ukazatel užitkovosti a pohody slepic považován úhyn. Výrazně nejnižší úhyn je v obohacených klecích, následují podlahové systémy a nejvyšší úhyn je u výběhových chovů.

Současně upozornili, že v obohacených klecích jsou mírně omezené pohybové aktivity. Týká se to ovšem pouze létání a běhání, které jsou v obohacených klecích omezené, ale i v přirozených podmínkách tyto projevy chování má pouze 1 % chovaných nosnic. V podlahových chovech, s volným pohybem nosnic po hale, dochází k omezení potravního chování, což může mít za následek zrychlení příjmu krmiva a tedy i jeho vyšší spotřebu s menším využitím živin. Zároveň konstatovali, že nedostatek živin pro tvorbu vajec vede k nižší užitkovosti chovaných slepic. Podle nich je také indikátorem nepohody slepic sociální agrese a kanibalismus, jejichž projevy jsou ve větší míře právě v podlahových chovech. Dá se říci, jak říkají odborníci, že vyšší agrese, jejímž nejvyšším stupněm je kanibalismus, je výsledkem především sociálního stresu chovaných slepic.

Podle těchto studií je zřejmé, že systém ustájení ovlivňuje i kontaminaci vajec a má tedy vztah i k bezpečnosti produkce konzumních vajec. Studie ukazují na zajímavý úkaz, že vejce z podlahových chovů jsou více než 100násobně kontaminovaná než z klecí. Vyšší kontaminace totiž znamená vyšší penetraci mikroorganismů do vejce a tím i větší riziko přenosu patogenních mikroorganismů na člověka. Mimochodem, k tomu můžeme, za nás, jen dodat, že právě o této negativní skutečnosti, kterou dané studie potvrzují, ochránci zvířat českou veřejnost neinformují.

Novináři se na tiskové konferenci dále dozvěděli, že i přes tyto argumenty, které jsme uvedli v odstavci výše, chovatelé nosnic v České republice chápou požadavky trhu a přizpůsobují tomu technologie svých chovů. Podle Českomoravské drůbežářské unie je aktuálně v alternativním způsobu ustájeno okolo 30 % nosnic. Chovatelé nosnic čekají na mimořádné 10. kolo Programu rozvoje venkova a nové programové období Společné zemědělské politiky EU. Podle nich, nejsou však schopni odhadnout, zda stihnou předělat technologie do roku 2025, kdy obchodní řetězce deklarují konec prodeje vajec z obohacených klecí. Proto nevidí důvod zakazovat tyto klecové chovy ještě národní legislativou, pokud to nebude zakázáno i v okolních státech EU.

K tomu můžeme dále dodat, že ve středu poslanci, členové zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, při projednávání novely příslušného zákona hlasovali znovu proti zákazu klecových chovů nosnic. Podle předsedy výboru Jaroslava Faltýnka se ale ještě může hlasování na plénu změnit. Členové zemědělského výboru naopak podpořili zákaz usmrcování zvířat zmrazováním s výjimkou u hadů.

Při projednávání tohoto bodu programu zemědělského výboru PS mimo jiné vystoupil právě i předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, který stávající formu klecového chovu slepic podpořil s tím, že chovatelé nebudou znovu investovat do přesunu chovů do voliér, spíš je zavřou. Do České republiky se potom budou vozit vejce ze států mimo EU s chovy s neobohacenými klecemi, které jsou již nyní v Evropské unii zakázané. Podle něj se snaží zemědělci chovat zvířata v co nejlepších podmínkách, co ekonomika dovoluje. „Předkládání zemědělcům, že zvířata chovají jenom kvůli penězům a že je nemají rádi, je urážející,“ dodal Martin Pýcha.

Podle ministerstva zemědělství by se musely zakázat chovy v celé EU, které klece podporují, nikoliv jenom v ČR. Právě tato myšlenka byla i hlavním argumentem, který zazněl na páteční tiskové konferenci Zemědělského svazu ČR a Českomoravské drůbežářské unie.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR, ČMDU, portál Zemědělec