8000 Kč, prosazených OS pro zdravotníky, už je k mání! Jeďte načerpat síly do lázní!

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí 28. června vypsalo mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.

https://www.mzcr.cz/mimoradny-dotacni-program-pro-poskytovatele-luzkove-pece-s-cilem-prevence-negativnich-dopadu-psychicke-a-fyzicke-zateze-a-obnovy-psychickych-a-fyzickych-sil-pro-pracovniky-ve-zdravotnictvi/

Díky němu se uskuteční to, co odborový svaz v posledních měsících intenzivně prosazoval:  určení zdravotníci mohou čerpat až 8000 Kč na zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, a to formou lázeňské nebo rehabilitační péče anebo využitím služeb psychologů.

O finanční částky na své zdravotníky si do 30. 7. 2021 budou žádat jednotlivá lůžková zdravotnická zařízení, kde byli hospitalizovaní pacienti s nemocí COVID-19. Ministerstvem přímo řízené organizace obdrží finanční prostředky od svého zřizovatele.

V jednotlivých nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních si pravidla pro čerpání zdravotních služeb stanoví ve spolupráci zaměstnatelé a odborové organizace. Odborový svaz navíc oslovil lázeňská zařízení se žádostí o vytvoření „regeneračních balíčků“ pro zdravotníky. Nabídky, které obdržíme, obratem zašleme do nemocnic.

Uvědomujeme si, že zdravotníci prožívali dlouhodobý silný stres, tíživé chvíle bezmoci, zemřelo jim nebývalé množství pacientů, včetně jejich známých či blízkých. Proto považujeme za nezbytné, aby se zdravotníkům z nemocnic dostalo také podpory při obnově jejich fyzických a psychických sil, která je nutná nejen jako prevence před zhroucením a vyhořením, ale i pro další výkon jejich náročné profese v příštím jistě rovněž nelehkém období.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR přeje všem zdravotníkům, ať jim prostředky na regeneraci jejich sil pomohou.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR