Agrární komora ČR nesouhlasí s testováním na covid-19 dvakrát týdně

Vyjádření prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala

„Agrární komora ČR nesouhlasí s novou povinností, podle které by zemědělské podniky měly své pracovníky testovat na covid-19 dvakrát týdně. Tato povinnost může ještě dále navýšit náklady na straně zemědělské prvovýroby, k čemuž dochází už nyní vzhledem k současné složité epidemiologické situaci v Česku. S ohledem na nevyrovnané postavení zemědělců a zpracovatelů vůči maloobchodu nemají navíc možnost zvýšené náklady promítnout do ceny produkce.

Zemědělci se potýkají se zvýšenými náklady od loňského jara. Práce v zemědělských provozech není možné přerušit nebo nařídit z domova, což by znamenalo nutnost otestovat všechny pracovníky firem. Zvířata vyžadují soustavnou péči každý den a totéž platí o rostlinné výrobě. Termíny výsadeb a sklizní zemědělských plodin jsou dané přírodním cyklem a závisí na vývoji počasí, není proto možné je uspíšit nebo naopak oddálit na příznivější epidemiologický vývoj pandemie covidu-19.

Problematické je také zajištění dostatečného množství testovacích sad. Vyplynulo to z nedávného průzkumu Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR, v němž toto označila jako problém třetina podniků. V souvislosti s tím společnosti dávaly najevo obavy, že nestihnou své pracovníky otestovat včas do stanovených termínů minulý pátek a toto pondělí. Stát sice poskytuje 60korunový příspěvek, ale podle našich informací z podniků zdaleka nepokryje náklady na otestování všech pracovníků zemědělských podniků. V případě dvojího testování se tato skutečnost ještě výrazněji projeví.“

  • Zdroj: Agrární komora ČR