Aktuální vztahy EU a Číny: Dominuje rivalita

V nejnovějším dokumentu BusinessEurope (dále BE) EU-China relations – Engaging with a systemic rival, aktualizovaném společném prohlášení největší zastřešující podnikatelské organizace v Evropě, které podpořil také Svaz průmyslu a dopravy ČR, uvádíme politická doporučení pro vytvoření podmínek pro užší spolupráci s Čínou ve dvou konkrétních oblastech, kterými jsou klimatická politika a standardizace. Efektivní ochranu klimatu není možné bez aktivní čínské participace realizovat a v této oblasti je nutný společný postup. Přijetí společných norem a certifikací pomůže vzájemné obchodní výměně a zabrání větší fragmentaci trhů.  

Vztahy mezi EU a Čínou čelí v poslední době značným výzvám. I přes složitý stav vztahů mezi EU a Čínou by však EU měla mít na paměti, že Čína zůstává v některých oblastech – zejména tam, kde je zapotřebí mnohostranných řešení – kromě toho, že je konkurentem a systémovým soupeřem, také nezbytným partnerem pro spolupráci. S rostoucí politizací čínského podnikatelského prostředí se situace pro evropské firmy v některých oblastech stala ještě složitější, což nemálo zhoršuje absence mezinárodní mobility s Čínou od února 2020. Také se objevily nové rizikové faktory, jako je zvýšená asertivita Číny co se týká nulové tolerance ke Covid-19, která zásadním způsobem narušila tok zboží a dodavatelského řetězce.

Jak však prohlásil nově zvolený prezident BE Fredrik Persson, hledání další spolupráce i průsečíků společných témat je nezbytné: „Přestože vztahy mezi EU a Čínou čelí značným výzvám, Čína zůstane pro evropské společnosti významným trhem. Čelíme mnoha společným globálním výzvám, které vyžadují společná řešení a spolupráci mezi EU a Čínou.“

kategorie BusinessEurope