Andrej Babiš: Za deset let vzrostl starobní důchod o třetinu!

Spoluúčast seniorů na rozhodování věcí veřejných v České republice – to bylo ústřední téma Mezinárodní odborné konference Rady seniorů ČR Seniorská participace, které se uskutečnilo v pátek 29. listopadu v Praze.

Zúčastnil se i premiér Andrej Babiš, který přítomným delegátům odborné konference, vysvětlil, jak na tom česká ekonomika v současné době je, jaké jsou její výhledy do příštích let a jak tento další ekonomický vývoj souvisí s postavením a také i aktivní účastí důchodců v životě naší společnosti. Jeho projev v přímém přenosu přenášela Česká televize.

Ve svém projevu Andrej Babiš mj. uvedl, že stoupají mzdy lékařům, učitelům, hasičům, policistům, vojákům z povolání a spoustě dalších profesí. Průměrný plat ve veřejném sektoru je teď 37.199 Kč, to je od doby, co Andrej Babiš, jako tehdejší ministr financí v roce 2015, začal připravovat návrhy státních rozpočtů. Za tuto uplynulou dobu totiž průměrný plat ve veřejném sektoru stoupl o 10.227 Kč. Zároveň konstatoval, že však rostou i výdaje na investice. Dá se ale říci, že máme zdravější veřejné finance. Podle něho to potvrzují i mezinárodní žebříčky. Výborný výsledek našeho hospodaření byl nedávno potvrzen ratingovou agenturou Moody’s. Po 17 letech jsme se posunuli v hodnocení úvěrové spolehlivosti na úroveň Aa3, a to na základě vládních ekonomických reforem.

Česká republika je ekonomicky úspěšná a snižuje svůj dluh!

Premiér dále zdůraznil, že se České republice daří, neboť jsme dokonce nejstabilnější ekonomikou v Evropě, nejbohatší zemí bývalého východního bloku a státem s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii. Také jsme 10. nejbezpečnější a 20. nejšťastnější zemí na světě. HDP České republiky meziročně vzrostlo o 2,5 %. Přičemž se nám daří snižovat i zadlužení naší země. Od konce roku 2013 do konce roku 2018 Česká republika snížila celkový dluh v sektoru vládních institucí z 1.840.412 mil. Kč na 1.735.076 mil. Kč, tj. o více než 100 mld. Kč. Obdobně se snížil státní dluh z úrovně 1.683.338 mil. Kč na 1.622.004 mil. Kč, tj. o více než 60 mld. Kč.

Vláda ČR postupně zvyšuje důchody

Premiér Andrej Babiš se dále věnoval situaci našich důchodců. Poznamenal, že vláda samozřejmě musí myslet na nejzranitelnější část populace, kterou jsou senioři. V současnosti je u nás přibližně 2,4 mil. seniorů v roce 2050 by to mělo být podle demografických prognóz až 3 mil. obyvatel. Průměrný starobní důchod stoupnul z 11.331 korun v roce 2015 na 13.408 Kč v letošním roce 2019. Z toho muži mají 14.725 Kč a ženy 12.216 Kč. V této souvislosti prohlásil, že jeho osobním cílem je, aby na konci funkčního období této vlády, to je v roce 2021, byl průměrný důchod ve výši 15.000 Kč. Podle něho je to reálné.

Přitom je to, podle Andreje Babiše, i ten důvod, proč vláda dále přidává peníze na důchody. Premiér podotkl, že to vlastně nepovažuje ani za žádnou zásluhu, ale spíše za povinnost. Prostě se snaží napravovat dluhy a křivdy předchozích vlád, které na naše důchodce kašlaly. Čeští důchodci dostanou příští rok přidáno stejně jako letos v průměru 900 Kč, což vyjde na 32 miliard a celkově vydáme na důchody více než 460 miliard Kč. Připomněl, že novinkou od roku 2019 je i navýšení důchodu o tisíc korun pro důchodce starší 85 let. To se týká přibližně 200 tisíc z našich důchodců.

Andrej Babiš dále uvedl, že za deset let vzrostl starobní důchod o třetinu a k největšímu nárůstu došlo letos, kdy podle odhadu průměrný důchod vzrostl o více než 7,2 %. Vláda taktéž změnila valorizační mechanismus, který přihlíží nejen k růstu životních nákladů za domácnosti, ale současně i k růstu životních nákladů za domácnosti důchodců, přičemž se pro výpočet zvýšení důchodu použije výhodnější možnost z těch dvou možností. Premiér si dále vědom toho, že to stále není dostatečné, ale snaží se dělat vše, co státní rozpočet v této oblasti umožňuje.

Vláda ČR se snaží důchodcům pomoci i jinými opatřeními

Zvyšování důchodů ale není jediným opatřením, jak se tato vláda snaží seniorům pomoci, uvedl dále premiér Andrej Babiš. Vláda snížila DPH na léky, které se promítlo do nižších doplatků. Současně zavedla 75% slevu v dopravě pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let, které za rok fungování přišly na 5,6 miliardy korun.

Pokud jde o snižování cen a doplatků na léky, tak vláda snížila limit doplatků na částečně hrazené léky na recept. Dětem a seniorům nad 65 let snížila limit z 2.500 Kč na 1.000 Kč a seniorům nad 70 let dokonce na 500 Kč. Od příštího roku budou mít také občané s invaliditou 3. stupně limit na doplatky ve výši 500 Kč. Pokud pacient zaplatí více, jeho zdravotní pojišťovna mu přeplatek vrátí. Loni tak zdravotní pojišťovny vrátili více než 700 tisícům občanů rekordních 656 mil. Kč, téměř šestinásobně více než v předešlém roce 2017.

Zároveň Andrej Babiš vyzdvihl, že vláda ČR zastropovala důchodový věk na 65 letech a nepočítá s jeho zvýšením. Teprve v roce 2030 bude možné provést revizi této hranice. Také se snaží vytvořit systém pro předčasný odchod do důchodu pro osoby, které vykonávají fyzicky náročné povolání. V tomto případě však vláda počítá se zvýšenými příspěvky od zaměstnavatelů.

Vláda ČR chce pomoci i v dalších oblastech života důchodců

V další části svého projevu se premiér Andrej Babiš věnoval současné ekonomické situaci našich důchodců. Prohlásil, že si uvědomuje, že život občanů starších 65 let v České republice není jednoduchý. Cena potravin, nájemného, energií nebo mobilních dat je vysoká. Proto se vláda bude věnovat čtyřem věcem, které jsou, podle jeho názoru, špatně a které by vláda měla nějakým způsobem řešit. Především jde o vysoké ceny potravin a jejich kvalitu, ceny bydlení a také cenu mobilních dat.

Andrej Babiš si neodpustil několik čísel, pokud jde o ceny potravin. Konstatoval, že meziročně (2018/2019) vzrostly spotřebitelské ceny v září o 2,7 %, cena zeleniny v září o 11,7 % (v srpnu o 34,1 %), cena nájemného z bytu o 3,8 %, cena vodného a stočného shodně o 2,6 %, cena elektřiny o 9,9 %, cena zemního plynu o 3,6 %, cena tepla a teplé vody o 5,1 %. Vzrostla i cena uzenin o 7,6 %, jogurtů o 6,0 % a brambor dokonce o 40,3 %.

Zároveň upozornil, že vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny o 5,1 % (např. restaurace, ale i jídelny, kam chodí důchodci).

Regulace cen státem není možná, ceny určují obchodní řetězce!

Premiér Andrej Babiš v této souvislosti uvedl, že regulace cen v této oblasti je velice složitá záležitost, protože zahraniční obchodní řetězce si určují kvalitu potravin a jejich cenu sami. Nejsou to ani čeští výrobci, kteří by určovali složení potravin. Vždyť obchodní řetězec si sám určuje kolik masa má být v jednom špekáčku nebo párku a maximální možnou cenou, za kterou je ochoten produkt od výrobce koupit. Jakýkoliv zásah zákonem by byl určitě shozen ze stolu českým ústavním soudem nebo Evropskou unií. Ten problém vznikl někde jinde. Problém byl, že v 90. letech pravicové vlády pustily velké zahraniční obchodní řetězce na český trh a tím zlikvidovaly malé české prodejny a prodejní sítě. Českému obchodnímu trhu vládnou čím dál silněji velké řetězce. Jejich podíl přitom stále roste. Zatímco 2016 v dubnu jim patřily dvě třetiny trhu, 2017 to bylo již 80 %. Zahraniční řetězce pracují s maloobchodní přirážkou okolo 120 % a jsou o desítky procent dražší než tradiční české maloobchodní prodejny.

Vláda ČR, podle Andreje Babiše, chce nyní podporovat lokální, malé prodejce, kteří nebudou zneužívat svého dominantního postavení na trhu. Proto chce v tomto případě využít i zkušeností, jak to dělají v zahraničí. Konkrétně jde i o opatření, která jsou nastavena tak, aby regulovaly prodej zboží v supermarketech a hypermarketech obchodních řetězců, ovšem takovým způsobem, aby nedošlo ke zvýšení cen potravin.

Ceny plynu a elektřiny nemůže vláda ovlivnit napřímo

Pokud jde o ceny plynu a elektřiny, ty lze regulovat jen přes nezávislý úřad. Do toho vláda ČR bohužel nemůže mluvit napřímo. Nicméně, premiér bude apelovat na ministra průmyslu a obchodu, aby činnost úřadu dozoroval a bránil podobným excesům, jakými byl například solární tunel, který všechny daňové poplatníky u nás stojí stovky miliard korun. Zároveň upozornil, že současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček nedávno vyměnil většinu členů Rady tohoto úřadu. Přičemž si položil otázku: Proč? Na kterou si odpověděl, že tito členové Rady upřednostňovali zájmy energetických subjektů před zájmy zákazníků. Stovky korun spotřebitelů za rok navíc totiž v celku znamenaly miliardy do kapsy energetických společnosti.

Bydlení pro seniory je u nás velmi závažným problémem!

Přirozeně, že premiér Andrej Babiš se ve svém projevu musel věnovat i velmi závažnému problému, kterým je otázka vysokých nákladů na bydlení u seniorů nad 65 let jejich věku. Je to dáno tím, že právě tyto náklady na bydlení představují značný podíl na výdajích jejich domácností. Konstatoval, že střední hodnota nákladů na bydlení je nad průměrem Evropy. U žen představuje téměř 25 %, u mužů 21 %.

Podle Andreje Babiše se český stát pravidelně snaží přispívat lidem v nouzi. Vidět to je například na částce, kterou stát poskytuje na státní dávky, konkrétně příspěvku a doplatku na bydlení, které v roce 2018 činily téměř 10 mld. Kč (7,7 + 1,9 mld. Kč).

Vláda ČR také navyšuje dotace ministerstvu pro místní rozvoj na bezbariérové bydlení na 500 mil. Kč ročně. Ministerstvo pro místní rozvoj podporu výstavby bytů a domovů pro seniory na venkově, včetně domů komunitního typu. Zdůraznil, že Česká republika potřebuje větší účast obcí na výstavbě bytů s dostupným nájemným tak, jak je to v některých zemích EU např. ve Francii.

Mobilní data jsou v České republice velmi drahá

Premiér Andrej Babiš poté přešel k problematice mobilních dat. Přičemž konstatoval, že v České republice jsou velmi drahá. Vláda, podle něho, se s tím snaží něco dělat. Přítomným delegátům konference vysvětlil, že u nás funguje tzv. oligopol, který vlastně znemožňuje klasickou soutěž a drží ceny neúměrně vysoko. Podle premiéra by měl k nápravě situace na trhu s mobilními službami zapracovat především Český telekomunikační úřad. Je potřebné uvolnit prostor pro virtuální operátory, které, jak dále Andrej Babiš podotkl, v současné době mají klasičtí operátoři úplně v hrsti. Proto také vláda ČR připravuje půdu pro vstup dalšího operátora na český trh, který by mohl ceny snížit. Uvedl, že vláda je toho názoru, že je prostě potřeba narovnat trh v této oblasti, dále zpřísnit kontrolu a zvýšit konkurenční prostředí. Jedině tak se lze dostat ke spravedlivým cenám pro naše lidi za mobilní internet.

V závěru svého vystoupení premiér Andrej Babiš poděkoval seniorům, co ve svém životě udělali pro naši zemi. Konstatoval, že si váží jejich pomoci. Zdůraznil, že důstojný život našich seniorů bude i nadále prioritou současné české vlády.

  • Zdroj: ČT, vlada ČR