Anketa: Co očekáváte od VIII. sjezdu OSŽ?

Redakce časopisu Obzor uspořádala mezi delegáty sjezdu OSŽ anketu na téma: Co očekáváte od VIII. sjezdu OSŽ? Otázky byly položeny tak, aby zahrnovaly pokud možno celé spektrum OSŽ a názory jeho členů, zaměstnaných v různých organizačních jednotkách Správy železnic, Českých drah, ČD Cargo, nedrážních organizací i seniorů.

Anketní odpovědi jsou zveřejněny rovněž v „předsjezdovém“ čísle Obzoru č. 6.

Vladislav Czarnik, Klub seniorů při ZO OSŽ Hradec Králové
Určitě by se nemělo zapomenout na otázku udržení stavu členské základny OSŽ. Jednotlivé ZO OSŽ by měly intenzivně usilovat o zapojení nových zaměstnanců na železnici do OSŽ. Ale také dbát na to, aby členové, kteří odcházejí do důchodu, si udrželi kontakt se svou mateřskou organizací a pomáhali svými zkušenostmi v práci těm mladším. Samostatnou kapitolou je otázka režijních výhod – o ty se musí OSŽ rvát, neboť byly a stále jsou benefitem, na který jsou všichni železničáři hrdí – ti starší nepochybně.

Pavel Lněnička, traťový dispečer CDP Praha, Správa železnic
Od sjezdu neočekávám něco převratného, či zvláštního. Stačí, když si všichni funkcionáři OSŽ, včetně předsedů základních organizací budou plnit povinnosti, které vyplývají ze stanov a programu OSŽ, schváleného na předchozím sjezdu. Je to důležité zvláště vzhledem k tomu, aby nedocházelo k úbytku členské základny.

Petr Toman, výpravčí Všetaty, Správa železnic
OSŽ se musí více prezentovat na veřejnosti a ne pouze na jednání funkcionářů!! Pak si zásluhy připíše někdo jiný!!! Každý podnět, který funkcionář obdrží, se musí řešit a hlavně musí být zpětná vazba. OSŽ se dle mého názoru zaměřuje pouze na dopravu a problémy jako jsou energie, zdravotnictví, atd. se neřeší skoro vůbec. Jako zástupce železničních odborářů ve správní radě ZP MV 211 vidím i velké rezervy v prevenci. Prevence se musí týkat i mladých zaměstnanců, protože následná léčba je velmi nákladná!!

Miloslava Pečinková, místopředsedkyně ZV OSŽ, žst. Olomouc, České dráhy
Na sjezdu i po sjezdu by měla být vidět jednota a neměly by být vidět rozbroje a nevraživost. Důležitý je společný tah na branku, odolnost a síla vůči zaměstnavateli.

Linda Lišková, dispečer v PP Mladá Boleslav, členka PV ČD Cargo
Vše, co se týká sjezdu, již bylo projednáno na konferencích, takže v těch základních věcech je vlastně všechno předem známo. Co by však rozhodně na VIII. sjezdu OSŽ nemělo chybět, je otevřenost delegátů a to jak v pozitivním, tak v negativním směru – to je dosti důležité. A v období po sjezdu by se měl svaz opírat o silnou vůdčí osobnost v podobě předsedy OSŽ, kterého bude vidět i slyšet nejen mezi funkcionáři, ale i mezi řadovými členy OSŽ.

Martin Zatloukal, předseda ZV OSŽ DKV Olomouc, OCÚ a OŘOD východ – České dráhy
Na Sjezdu by určitě mělo zaznít zhodnocení uplynulého období, které díky covidu, nebylo lehké pro nikoho a všechny nás nějakým způsobem ovlivnilo. Na druhou stranu, jsme se v tomto čase naučili více používat i jiné prostředky komunikace v on-line prostoru, což by mělo být v rámci nových technologií komunikace a postupující digitalizace rozvíjeno i v budoucnosti. Jako první zásadní počin v tomto směru ze strany OSŽ je aplikace „Moje OSŽ“, díky níž budou aktuální informace plynout k našim členům v reálném čase.

Tomáš Šlachta, předseda ZO OSŽ OHLA ŽS
Členská základna se odvíjí od toho, co vše pro ni děláme. Závěry sjezdu by proto měly přispět k tomu, aby se každý z funkcionářů dokázal zamyslet sám nad sebou a nad tím, jestli opravdu dělá odborovou činnost. Zdali zastupuje a obhajuje zájmy zaměstnanců a podílí se na utváření dobrých pracovních podmínek. Nebo je jen ten do počtu, co vše odkývá ať má klid. OSŽ by mělo být jednotné a jednotlivé složky by měly vzájemně spolupracovat. To se pak nepochybně kladně projeví při jednáních nejen u zaměstnavatelů, ale i se zástupci vlády při projednávání zákonů.

Josef Hlaváček, výpravčí Veselí nad Moravou, Správa železnic
OSŽ je dobře fungující organizace, kde není potřeba moc přepřahat. A ono není velice ani čím – mladých „dravců“ toužících pracovat pro odboráře na plný úvazek není příliš a nezájem mladších členů o práci ve výborech nás trápí již dlouho. Vždyť z valné části jsou ve vrcholných funkcích OSŽ „mladíci“, kteří OSŽ zakládali. Činnost odborů je potřeba přizpůsobit dnešní době, řekněme digitalizovat, zmodernizovat. Dnes má OSŽ solidní web, Twitter a velmi slušnou mobilní aplikaci. Tady by nás mladší generace mohla postrčit.

Magdaléna Stránská, předsedkyně ZO OSŽ CZ LOKO Česká Třebová
Ze sjezdu bychom měli odcházet posíleni vědomím solidarity a vzájemné soudržnosti a to nejen mezi námi „odboráři“ ale obecně mezi lidmi. Pomáhat je nutné bez podmínek – dávat, aniž bychom čekali, že něco dostaneme zpět. Další výzvou je digitalizace – ta nás provází v životě na každém kroku. Takže souhlasím s tím, že je nutné jít s dobou a využívat nové aplikace a technologie. To jistě ocení zejména mladší generace, na které velmi záleží i pokud se týká budoucnosti OSŽ.

Jiřina Lovásová, Správa železnic, SEE
Trošku mne mrzí, že u některých zaměstnanců stále přetrvává názor, že odbory jsou zbytečné, ale s tím bohužel nic nenaděláme. Pokud odbory pracují dobře, je to vidět i na pracovních podmínkách a výhodách pro zaměstnance navíc oproti zákoníku práce. A to mám na mysli i neodboráře. Myslím, že OSŽ by mělo naslouchat i připomínkám ze strany vedoucích pracovníků – co je trápí z pohledu ke svým podřízeným, protože i tam jsou problémy. Takhle by mohla základní organizace apelovat také na své členy – řadové zaměstnance, v čem by mohli změnit přístup na pracovišti, aby to klapalo na obou stranách. Oboustranná motivace není nikdy na škodu.

Oldřich Sobol, předseda Výboru OSŽ při OHLA ŽS
Vrcholové vedení OSŽ by mělo přispět k tomu, abychom se dokázali dát dohromady v názorech a být jednotní jako tomu bylo dříve. (prostě držet, jak říkáme, basu). Pokud si budeme každý hrát na svém písečku, nikomu to neprospěje. Vždy platilo a stále si myslím, že platí – v jednotě je síla!!! Pokud se to podaří (a musíme tomu všichni věřit a něco pro to udělat), určitě si získáme potřebný kredit i u zbytku obyvatel naší republiky.

Pavel Kundrik – předseda ZO OSŽ SOKV Ostrava
Na VIII. sjezdu OSŽ by nemělo chybět zhodnocení práce Ústředí OSŽ, zejména pak toho, co se nepodařilo realizovat. Sem podle mého názoru patří oblast zachování režijních benefitů v jednotlivých krajích ČR a zastavení úbytku členské základny. V dalším období by se OSŽ mělo soustředit kromě zavádění digitalizace především na trvalou a každodenní práci ve vysvětlování účelu odborů mezi lidmi. Spokojený zaměstnanec musí být výsledkem celoroční práce nás odborářů! Zlepšit by se měla i komunikace s jednotlivými zástupci hospodářských vedení na všech stupních řízení.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ, Obzor č. 6