AutoSAP a OS KOVO vládě: Připravte koncepci boje s pandemií

Ačkoliv se může zdát, že pandemie covidu-19 bude brzy minulostí, AutoSAP a OS KOVO jednoznačně podporují obezřetný přístup. Firmy automobilového průmyslu ve spolupráci se zaměstnanci tím, že v průběhu posledních více než dvanácti měsíců přijali a dodržovali přísná hygienická opatření, zajistili bezpečné pracovní prostředí pro stovky tisíc pracovníků a významně tak přispěli k zabránění šíření pandemie v ČR.
 
Proto apelujeme na představitele ČR směrem ke koncepční připravenosti na další vývoj pandemie a k udržení těchto přínosů. Pro léto a podzim 2021 proto především:
 
– doporučujeme ponechat v platnosti taková opatření, která pomohou bránit plíživému šíření viru, včetně jeho nových variant;
 
– apelujeme na orgány ČR, aby opatření pro boj s pandemií byla jednoznačně a nezpochybnitelně formulovaná;
 
– apelujeme na to, aby orgány ČR intenzivně hledaly další opatření na podporu urychleného rozšíření očkování, např. podporou firemního očkování, a firmy aby v maximální
možné míře pozitivně motivovaly (osvěta, propagace, benefity) své zaměstnance k očkování;
 
– doporučuje firmám, aby zavádění vlastních hygienických pravidel v maximální možné míře vyvažovaly pracovním komfortem pro zaměstnance při současném respektování
pravidla alespoň jedné z bariér šíření viru (ochrana dýchacích cest, test, očkování, prodělaná nemoc);
 
– kromě uvažovaných škol doporučujeme zapojení i průmyslových podniků do systému otestování populace 2x na přelomu srpna a září (firmy by mohly testovat poslední týden v srpnu a školy první týden v září a následně toto testování opakovat po čtrnácti dnech) prostřednictvím státem hrazených PCR testů (sloužícího primárně jako screeningové opatření po letním rozvolnění), testování se netýká zaměstnanců, kteří se prokáží dokončeným očkováním;
 
– souhlasíme s konceptem ukončení povinného antigenního testování ve firmách ke konci června (při incidenci pod 25 záchytů na 100 000 osob);
 
– souhlasíme s konceptem regionální rektivace povinného testování ve firmách (při incidenci nad 75 záchytů na 100 000 osob);
 
– apelujeme na vládu ČR, aby co nejrychleji vydala prováděcí nařízení ke kurzarbeitu a do té doby byla připravena na reaktivaci programu Antivirus B.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák