Ball Beverage Packaging: Až 200 nových míst

Ve společnosti Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o., která působí v Dýšině na Plzeňsku, vzniklo před časem Seskupení členů OS KOVO. Společnost se zabývá výrobou nápojových plechovek. Ředitel společnosti pan Radek Mádr se pochlubil, že firmu čeká značné rozšíření. Nabírat bude až 200 nových zaměstnanců.
 
Jaká je historie vaší firmy?
Po vlně privatizace firem vznikl plán postavit závod na výrobu plechovek. Závod postavila společnost Škoda tabákové stroje v roce 1995. V květnu roku 1996 byla oficiálně spuštěná výroba s původní roční kapacitou 300 miliónů plechovek o velikosti 33 cl. Brzy poté začala jednání o prodeji závodu a v roce 1998 koupila majetek společnosti Škoda tabákové stroje související s výrobou plechovek společnost Schmalbach-Lubeca. V roce 2001 došlo k dalšímu prodeji v rámci celoevropského kontraktu mezi společnostmi Schmalbach-Lubeca a Rexam. Tyto společnosti se dohodly na výměně některých svých evropských závodů a náš závod se stal součástí firmy Rexam. V roce 2016 došlo k akvizici firmy Rexam společností Ball.
 
Co se ve vaší firmě vyrábí? Co vše se do plechovek plní?
Vyrábíme hliníkové nápojové plechovky. Našimi zákazníky jsou významní dodavatelé alkoholických, nealkoholických a energetických nápojů v regionu, ale i ve světě. Kromě tří druhů nápojů, které jsem již zmínil, se plechovky nově plní vodou, džusy, kávou, čajem i vínem. Nápoje typu cider a nealkoholická piva jsou na růstové křivce a na popularitě také získávají mixované alkoholické nápoje.
 
Jaký je trend v distribuci nápojů v plechovkách?
Distribuce nápojů v plechovkách je na vzestupu. Není to jen otázka regionu, ale i České republiky a celkově v Evropě jde o růstový trend. Jsme přesvědčeni, že se jedná o jeden z nejlépe recyklovatelných a udržitelných obalů. Dá se jednoduše a donekonečna recyklovat beze ztráty kvality materiálu. A to je jedním z hlavních důvodů, proč poptávka po plechovkách roste. Materiálem je téměř stoprocentní hliník obohacený pouze několika prvky ve stopovém množství, které hliníku zajišťují správné mechanické tažní vlastnosti. Náš dodavatel vstupního materiálu nám dodává hliníkové svitky s až 91% podílem recyklované složky.
 
Je na světových trzích dostatek hliníku?
Vzhledem k měnící se situaci, která panuje obecně na světových trzích, jsou možnosti a přístupy ke zdrojům omezené. Zatím však nevidíme významný pokles. Díky využívání velkého podílu recyklátu se výpadku dodavatelského řetězce kvůli politické situaci neobávám.
 
Kolik má vaše společnost zaměstnanců?
Před několika lety jsme se pohybovali na úrovni okolo 125 zaměstnanců, s rozšířením výroby jsme dnes na 185 zaměstnancích. Zaměstnance sháníme stále. Není tajemstvím, že kvalitních zaměstnanců není v regionu dostatek. Poptávka a nabídka není úplně vyrovnaná. Máme různé cesty a strategie, jak můžeme uchazeče o práci oslovovat, různé marketingové nástroje, komunikujeme se školami a s úřadem práce. Jednou ze strategií, která se osvědčuje, je přijímání zaměstnanců na doporučení. Zaměstnáváme široké spektrum profesí, avšak naše práce je tak specifická, že jsme připraveni každého vyškolit. Hledáme technické profese, středoškoláky, vysokoškoláky, kontrolory výroby, elektrikáře, údržbáře, tiskaře. Portfolio je široké. V současné době budujeme nový výrobní závod v Plzni, kde se očekává zahájení výroby na začátku příštího roku. Nabíráme pouze kmenové zaměstnance a počítáme se vznikem 150 až 200 nových pracovních pozic.
 
Jak jsou na tom Češi s recyklováním plechových obalů?
Odhaduji, že se recyklace plechovek pohybuje kolem 30 %, což je v porovnání s ostatními státy Evropy nebo světa podprůměr. Cíle Evropské unie na recyklaci a využití obalových materiálů určují, aby se recyklace výrazným způsobem zvýšila, a to např. intenzifikací prostředí, tedy nabídkou více kontejnerů nebo komoditním sběrem. Od loňského roku je na jednotlivých autoritách obcí a měst rozhodnutí, zda mohou třídit kov paralelně s jiným druhem materiálu. V našich podmínkách je to většinou plast. I obce jsou motivovány, aby se hliník a kovy obecně třídily. Počítá se s tím, že intenzifikace trhu a dostupnosti se bude výrazným způsobem zvětšovat.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák