Bankovní záruky pro velké firmy spuštěny

Záruční program COVID Plus byl spuštěn 5. května. Podařilo se tak naplnit předpokládaný termín. Na rozdíl od předchozích programů úvěrů a záruk se zaměřuje na velké firmy. Má za cíl posílit důvěru mezi bankami a byznysem, aby zůstaly zachovány dostatečné úvěrové linky pro firmy nad 250 zaměstnanců.

Program bude administrovat Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP), oficiální informace najdete přímo na jejím webu.

Platí již dříve avizované nastavení, jehož součástí je řada parametrů, jejichž zlepšení jsme prosadili. Například maximální výše záruky ve výši 2 mld. Kč (namísto původních 1,4), či záruka na úvěry od více než jedné banky u jedné firmy. Podařilo se také prosadit, aby úvěry bylo možno čerpat i na investice do zlepšení výroby, nejen na provozní prostředky. Navíc se do minimálního podílu exportu na tržbách firmy (20 %) bude započítávat i to, co vyveze její partner, kterému například dodává vstupy do další výroby. Předpokládáme, že tomuto parametru nebudou mít velké firmy problém vyhovět. Záruka je možná maximálně za 80 % úvěru, zbytek rizika nese úvěrující banka, či banky.

EGAP má nyní dostatečnou kapacitu, nicméně existuje možnost navýšení prostředků ze strany státu ke krytí rizik, pokud to bude nutné.
Záruku vyřizuje vždy úvěrující banka. Formuláře jsou ke stažení zde (přihlášení do klientské zóny je umožněno již jen bance, formuláře jsou dostupné všem).

Věříme, že v tomto nastavení program pomůže firmám, pro které by za současné situace byl přístup k získání úvěru obtížný a jinak zdravé firmy se tak vyhnou zbyteční potížím. Běh těchto záruk budeme monitorovat a v případě potřeby budeme tlačit na úpravu parametrů, či další navýšení objemu.

kategorie Z hospodářské politiky