Bezpečnostní rada státu jednala o zajištění energetické bezpečnosti

 úterý 19. července 2022 se ve Strakově akademii uskutečnilo další jednání Bezpečnostní rady státu. Mezi tématy byly nedávné personální změny v čele Armády ČR či otázky zajištění energetické bezpečnosti České republiky.

Na Bezpečnostní radě státu byli představeni nově jmenovaný náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr a ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek.

Bezpečnostní rada státu se zabývala problematikou nezákonného nakládání s písemnostmi v trestním řízení.

Bezpečnostní rada státu vzala také na vědomí materiál Projekt BIVOJ – Doplňující informace a zjištění a také materiál Zpráva o průběhu projektu Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha.

Bezpečnostní rada státu se věnovala také aktuální situaci v zajišťování energetické bezpečnosti a aktuální bezpečnostní situaci v České republice.