Bezpečnostní rada státu se zabývala aktuální bezpečnostní situací v České republice

Bezpečnostní rada státu se na jednání v pátek 6. listopadu 2020 věnovala aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu se zabývala také bezpečností sítí 5G a stavem plnění doporučení ze Sdělení Evropské komise o bezpečném zavádění sítí 5G v EU.

Bezpečnostní rada státu schválila Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a Koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2020–2024 s výhledem do roku 2030.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Koncepci environmentální bezpečnosti 2021–2030 s výhledem do roku 2050, 8. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu, Informaci o přípravách bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022 a Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace.

Bezpečnostní rada státu vyslovila souhlas s Národním radiačním havarijním plánem.

Bezpečnostní rada státu schválila také Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2021–2023.

Bezpečnostní radě státu byla předložena Informace o přijatých úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.