Bezpečnostní rada státu se zabývala stavem nákupu komodit do státních hmotných rezerv

Ve středu 15. února 2023 se ve Strakově akademii uskutečnilo další jednání Bezpečnostní rady státu. Zabývala se mimo jiné aktuálním vývojem situace na Ukrajině.

Členové Bezpečnostní rady státu byli informováni o probíhající revizi vládních strategických dokumentů v oblasti bezpečnosti a obrany. Dále se zabývali stavem nákupu komodit do státních hmotných rezerv.

Bezpečnostní rada státu schválila Výchozí údaje ke cvičení orgánů krizového řízení NATO Crisis Management Exercise 2023 a vzala na vědomí Vyhodnocení provedení cvičení NATO bez přípravného období v roce 2022.

Pro informaci byly na program Bezpečnostní rady státu předloženy materiály Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky, Zpráva o naplňování Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v roce 2022 a Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky za rok 2022.