Bezpečnostní rada státu se zabývala zajištěním dodávek plynu a ropy i aktuální bezpečnostní situací

Bezpečnostní rada státu se na jednání v úterý 17. května 2022 zabývala situací v zajištění dodávek plynu a ropy, aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a aktuální bezpečnostní situaci v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2021 a Akční plán boje proti terorismu 2022.

Bezpečnostní rada státu se zabývala vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Bezpečnostní rada státu schválila Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2021 a vzala na vědomí Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 a léta následující a Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2021.

Dále vzala na vědomí Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2021 a Návrh úpravy Statutu Výboru pro vnitřní bezpečnost.

Bezpečnostní rada státu také udělila Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2022.

Pro informaci byly na program Bezpečnostní rady státu předloženy materiály Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 za rok 2021, Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky a Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2021.