Bezpečnostní rada státu se zabývala zprávou o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v roce 2020

V pátek 16. července 2021 se ve Strakově akademii uskutečnilo zasedání Bezpečnostní rady státu. Bezpečnostní rada státu se věnovala aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2020 a Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2020 a také se zabývala Analýzou připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně.

Bezpečnostní rada státu schválila také návrh změny statutu Výboru pro kybernetickou bezpečnost a upravila jeho jednací řád.

Pro informaci byl na program předložen materiál Systémové požadavky uživatelů hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému včetně možností jejich financování.