Bohuslav Sobotka: Rozpočet na příští rok musí být zodpovědný, prorůstový a sociálně vyvážený

Vláda dnes učinila první krok v přípravě státního rozpočtu na příští rok. Je to klíčový zákon, který dá příští vládě vzešlé z říjnových voleb mantinely, s jakými příjmy může počítat a na co je má vydat. Proto je mou prioritou, aby návrh, který naše vláda připraví, byl zodpovědný a udržel navržený rozpočtový schodek na maximálně 50 miliardách korun, aby České republice pomohl udržet příznivý hospodářský růst a aby byl zároveň sociálně vyvážený. Protože z toho, že se České republice daří, musí v první řadě profitovat její občané.

Naše vláda využila příznivé ekonomické situace a zlepšeného výběru daní a prosadila řadu pozitivních kroků pro naše občany. Důchodci mají jistotu růstu penzí. Zdravotnictví má jistotu vyšších příjmů za státní pojištěnce. Slíbili jsme navyšovat rozpočty školství, vědě, policii či armádě. Prosadili jsme řadu pozitivních změn v sociální oblasti a některé další ještě máme v legislativním procesu. Zvýšili jsme opakovaně a ještě zvýšíme platy zaměstnancům ve veřejném sektoru. Vydali jsme více na opravy silnic, železnic, na podporu rozvoje průmyslu.

Víme také, že stále zůstávají nevyřešené problémy. Je potřeba přidat peníze do vysokého školství, je třeba vyřešit modernizaci našich velkých fakultních nemocnic. Musíme mít dost peněz na kvalitní sociální služby, na rozvoj silniční i železniční sítě, na spolufinancování evropských fondů. Zapomenout nesmíme na bezpečnost a obranu, na naše závazky vůči spojencům.

S tím vším musí rozpočet na příští rok a výhled na další léta počítat. Chceme, aby se naši lidé měli stejně dobře, aby měli stejnou nebo alespoň hodně podobnou životní úroveň jako lidé v západní Evropě. Chceme, aby se v naší zemi mohli cítit bezpečně, abychom byli připraveni čelit případným hrozbám. Chceme, aby náš stát po všech stránkách fungoval, abychom si udrželi konkurenceschopnost díky investicím do vědy, infrastruktury, do vytváření podmínek pro kvalitní zaměstnavatele.

To vše však stojí peníze. Věřím, že jich na příjmové stránce najdeme dost, aby bylo možné všechny naše plány realizovat.