Brembo: „Obměna vrcholového představitele vyjednávání pomohla.“

Společnost Brembo z Ostravy, která se zabývá výrobou brzdových systémů a je vlastněná italským majitelem, patří mezi významné lokální zaměstnavatele. Odborová organizace zde nefunguje dlouho, nyní se jí podařilo vyjednat novou kolektivní smlouvu.
 
Pavla Pištěka, předsedy základní organizace OS KOVO Brembo Ostrava, jsme se zeptali, jakých úspěchů se jim podařilo dosáhnout.
 
Jaká je historie vaší organizace? Kdy se ustanovila, kolik máte členů?
Naše organizace byla založena v srpnu roku 2017, kdy jsme se s kolegy rozhodli, že bychom chtěli nahradit původní nefunkční odbory, které tou dobou byly již v rozpadu. Naším cílem bylo prosadit některé změny. S tím také souvisely velké počáteční problémy s nedůvěrou ohledně příchodu nových členů do naší prvotní základny. Pošramocenou pověst jsme překonali a naše organizace se začala rozrůstat. Aktuální členská základna je velmi rozmanitá jak co do národností, tak i do pozic v hierarchii společnosti. V krátké minulosti jsme prošli obměnou naší základní organizace a po odchodu některých členů výboru jsme ve vedení aktuálně pouze tři. Od počátků jsme do dnešní doby z původního výboru zůstali již jen dva a Dozorčí a revizní komise. Pevně však věřím, že se to brzy změní.
 
Jak probíhá práce ve vaší organizaci, jak s členy komunikujete?
V nedávné minulosti jsme dlouze řešili otázku obměny naší základní organizace a její budoucnost a v posledních dnech jsme se společností vyjednávali o nové podobě kolektivní smlouvy. Práce v organizaci je tedy velmi náročná jak časově, tak i v otázce koordinace společných setkávání. Co se týče komunikace uvnitř organizace, preferujeme především osobní setkání a jako komunikační nástroj používáme také sociální sítě a naše internetové stránky.
 
Jak probíhalo jednání o vaší kolektivní smlouvě?
Vyjednávání kolektivní smlouvy je v dnešní době velmi složitý proces. Počátek diskusí nastal již začátkem roku 2020, avšak následná covidová situace vše velmi prodloužila a komunikaci znesnadnila. Společnost i její pracovníci se museli s touto krizí vyrovnat a najít cestu, jak součinně překonat obtížné překážky. Oddálení vyjednávání napomohlo především to, že byla stále platná předchozí kolektivní smlouva z roku 2019. Mohli jsme tedy využít dočasné provizorium. V tomto těžkém období také znesnadnily vyjednávání opakované výměny osobností v pozici generálního ředitele společnosti. Opětovné diskuse k nové podobě KS započaly tedy až na podzim roku 2021 za současného vedení. Citelně vnímáme, že tato obměna vrcholového představitele společnosti velmi napomohla ke zvýšení úrovně samotného vyjednávání.
 
Jakých výsledků jste dosáhli?
Předně se nám podařilo plošné navýšení mezd o 4 % pro technickohospodářské pracovníky, o 10 Kč na hodinu pro dělnické pozice a další navýšení o 6 % pro rok 2023, jehož podklady se teprve budou projednávat. Dále došlo ke změnám v podmínkách pro vyplácení ročního bonusu a navýšení celkové částky, která nyní dosahuje až 30 000 Kč. Dále
jsme převzali bonusy a výhody z předešlé kolektivní smlouvy, jako jsou finanční dary u příležitosti sňatku či narození dítěte, ale také v nesnadných chvílích, jako jsou kupříkladu pohřby. Dále pak odměny pro seniorní zaměstnance a další. Celkově vnímáme novou podobu KS velmi kladně. Je to samozřejmě zásluhou obou stran kolektivního vyjednávání a hlavně máme na paměti podporu všech spolupracovníků napříč společností.
 
Jakým způsobem oslovujete nové členy?
Aktuálně se snažíme uzavřít především rekonstrukci základní organizace a poté máme v plánu informování zaměstnanců o nových záměrech, které z této činnosti budou vyplývat. Samozřejmě také chystáme podobu oslovení nových zaměstnanců, kteří se s naší organizací ještě nepotkali.
 
Jak probíhá ve vaší firmě náborový proces? Potýkáte se s nedostatkem nových pracovníků?
Naše společnost využívá reklamní spoty v rádiu a také působí na budoucí pracovníky na sociálních sítích. Čas od času probíhá také náborová akce, kdy se noví zaměstnanci při splnění určitých podmínek nabírají přímo do kmene, a mohou tak čerpat z celého portfolia firemních benefitů. Jedním z nástrojů, které firma poskytuje řadovým zaměstnancům, jsou bonusy za doporučení nového pracovníka. Náborový proces začíná pohovorem a prohlídkou výrobních či logistických prostor. Po přijetí a určení pozice máme TWI školitele, kteří se nových zaměstnanců ujmou a mají je po určitou dobu na starost. Problémem je stejně jako ve většině firem nedostatek nových pracovníků, tato situace se bohužel dlouhodobě výrazně nemění.
 
Pracovníky máme také z Polska a Ukrajiny. V nedávné minulosti se plánovala také pracovní síla z Filipín, avšak tato aktivita nebyla naplněna. Ohledně oborů nám scházejí především zaměstnanci ve výrobě, a to ve všech fázích procesu (slévárna, obrobna i montáž). Rádi uvítáme všechny budoucí zaměstnance, kteří se chtějí podílet na úspěchu naší společnosti v celém spektru činnosti.
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák