Byznys vítá průlom v obchodním jednání mezi EU a MERCOSUR

Jedno z nejdelších obchodních jednání mezi státy a jejich bloky skončilo v centrále Evropské komise přesně 20 let od chvíle, kdy 28. června 1999 započalo. Stalo se tak na konci aktuálního argentinského předsednictví v tomto seskupení. Dohoda má ještě další prvenství, protože je první komplexní obchodní dohodou uzavíranou MERCOSUREm od jeho vzniku v roce 1991.

„Jedná se o největší dohodu tohoto druhu, jakou kdy EU sjednala a po jejím úplném dokončení a ratifikaci otevře pro spolupráci trh s více jak čtvrtmiliardou obyvatel. Evropské zboží a služby, včetně produktů českých firem, najdou na těchto trzích řadu odběratelů. Zatím jim stojí v cestě výrazná cla a technické překážky,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu a dopravy ČR v posledních letech průběžně ověřoval s firmami překážky obchodu v jednotlivých zemích MERCOSUR a poskytoval podklady například Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Informovali jsme své členy o potenciálu těchto trhů a lobovali jsme i na úrovni EU za dokončení dohody ještě v mandátu aktuální EK. O to více nás tato zpráva těší. 

Předpokládá se, že cla pro vývoz z EU do států MERCOSUR klesnou ročně o 4 miliardy €. Dohoda jde daleko nad rámec prostého rušení tarifů, zabývá se přístupem k veřejným zakázkám, chráněnými zeměpisnými označeními a rozšiřuje možnost vzájemného poskytování služeb.

VÍCE O DOHODĚ

Ze strany EU budou pro MERCOSUR odstraněna cla na 93 % exportu, zbylých 7 % získá preferenční zacházení. Pro země jihoamerického bloku je největší výhrou zlepšení přístupu na trh zemědělských produktů (především hovězí, drůbež, cukr a etanol). Brazílie očekává úplné zrušení cel na pomerančový džus, instantní kávu a ovoce. MERCOSUR odstraní okamžitě cla na 91 % objemu dovozů z EU. Evropské firmy získají značnou výhodu nad konkurenty z jiných zemí, neboť MERCOSUR tradičně uplatňuje dosti vysoká cla. Firmy z EU by tam tak měly mít značnou konkurenční výhodu. EU bude těžit hlavně z odstranění cel na auta a jejich součástky, chemikálie, strojírenské a textilní výrobky a získá lepší přístup na trh pro evropské sýry a víno.

SVOBODNÝ OBCHOD DLE MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL NENÍ MRTVÝ

Dohoda vysílá jasný signál, že EU a její partneři mají zájem na přetrvání otevřeného systému volného obchodu a nechtějí se nechat strhnout současnou vlnou protekcionizmu. Pro poněkud skomírající MERCOSUR je to nový impulz a demonstrace toho, že se chce více otevřít. Nyní ji však musí ratifikovat parlamenty na obou stranách. V EU je nejvíce ostražitá Francie, hlavně kvůli zemědělství, které je tradičně citlivou kapitolou. Na straně MERCOSUR by mohl nastat problém, pokud by v říjnových prezidentských volbách v Argentině neobhájil mandát Mauricio Macri a vrátil by se tak na scénu levicový populismus. Tamní opozice se již teď o dohodě vyjadřuje negativně. Okno příležitosti je potřeba využít.

Nejsou zveřejněny zatím všechny dojednané podrobnosti, ale věříme, že výsledkem bude vyvážená dohoda otevírající trhy a chránící oprávněné zájmy obou stran.

STRUČNĚ O MERCOSUR

Členy MERCOSUR jsou Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay, Bolívie (ta je ve stádiu ratifikace svého přistoupení), členství bylo suspendováno Venezuele, neboť ačkoli je MEROCOSUR primárně zónou volného obchodu, nese i další integrační prvky a závazek dodržování základních demokratických principů. I poslední zmíněný fakt činí z MERCOSURu zajímavého partnera pro Evropskou unii. 

Více o MERCOSUR: https://www.mercosur.int/en/

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika