ČD plánují na červenec propouštění, na dotaz České televize to potvrdil ministr dopravy Karel Havlíček. „Nemůžeme ČD zvýhodňovat na úkor ostatních dopravců!“ uvedl

České dráhy chystají na červenec velké zeštíhlení, především administrativy a vedení. Restrukturalizaci již schválilo představenstvo společnosti a podporuje ji i ministr dopravy. „My to podporujeme, pan generální ředitel Bednárik má České dráhy pod kontrolou a je to i jedna z věcí, kterou jsme si představovali, právě proto, že tam přišel jako manažer pro restrukturalizaci Českých drah. ČD se v minulém roce nacházely ve velmi špatném hospodaření,“ uvedl včera (25. 5.) v Radotíně ministr Karel Havlíček.

V rámci kontrolního dne na stavbě Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) došlo i na dotazy na téma restrukturalizace Českých drah. Přesná čísla počtu nadbytečných zaměstnanců zatím nepadla, zřejmě ale ve firmě skončí stovky lidí. „Cílem (restrukturalizace) není to, abychom redukovali počet základních pracovních míst, ale naopak snažíme se restrukturalizovat vedení Českých drah,“ řekl na dotaz České televize ministr Havlíček s tím, že restrukturalizované České dráhy by měly mít jakési tři divize: jedna by byla zaměřená na dopravu, druhá na servis a služby, a třetí na správu majetku. „A tím pádem by se logicky snížil i počet lidí nejužšího vedení. Samozřejmě, počet lidí ve vedení nezahýbá celým hospodařením ČD, ale je to do značné míry psychologický signál (směrem k zaměstnancům), že by vedení mělo jít příkladem.“

Na dotaz České televize, proč ministerstvo dopravy více nepodporuje národního dopravce, ministr poznamenal: „My, jako ministerstvo dopravy, nemůže vycházet vstříc jednomu nebo druhému dopravci, jakkoliv chápeme, že ČD jsou národním dopravcem a máme zájem na tom, aby dobře fungovaly. Na druhou stranu se musíme dívat, ať se nám to libí nebo ne, na liberalizaci železničního evropského trhu, aby cestující dostali dobré a bezpečné služby. To musíme mít na paměti, když vypisujeme výběrová řízení, aniž bychom stranili jednomu či druhému dopravci,“ prohlásil dále. Jan Beránek, redaktor České televize, v této souvislosti poznamenal, že například Německo se chová k DB protekcionisticky, podporuje DB jako silnou státní firmu. „I Česká republika chce silného dopravce, a my děláme všechno pro to, aby ČD dostaly maximální komfort, ale nemůžeme je zvýhodňovat na úkor ostatních dopravců…“

ČD si podle ministra Havlíčka nepochybně udrží svoji dominantní pozici na trhu: „Mimo jiné i proto musí restrukturalizovat svoje hospodaření, svoje náklady, a musí se maximálně snažit využít své konkurenční nástroje ve smyslu kvality a bezpečnosti a přesvědčení všech, že poskytují nejlepší servis. Pokud toto dokáží, potom ČD budou trvale dominantním hráčem.“

Ministr Havlíček se zmínil i o osobě generálního ředitele Ivana Bednárika: „Jsem přesvědčen, že ředitel Bednárik je po dlouhé době skutečně prvoligovým manažerem v čele Českých drah. Nutno říct, že předcházející ředitel Nebeský byl schopným manažerem, byl to člověk, který zásadně dobře dokázal České dráhy vést, ale v době, kdy svítilo sluníčko.“

Ministr v závěru odmítl myšlenku, že by zaměstnanci, kteří budou muset firmu opustit, doplatili na nedostatečné krytí propadu tržeb ze strany státu v době pandemie. „Ta podpora nás jenom za minulý rok stála kolem jedné miliardy korun,“ zdůraznil.

Postoj Odborového sdružení železničářů k záměrům vedení společnosti je podle I. místopředsedy OSŽ a předsedy Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., stále konzistentní. „Rozumíme snaze zvýšit konkurenceschopnost podniku na liberalizovaném trhu, s tím nemáme problém. Jsme však přesvědčeni, že jediná zásadní cesta vede přes zjednodušení (zrušení) agend, které nemusíme nezbytně vykonávat, posílení důvěry ve schopnosti vlastních zaměstnanců získávat nové tržby a zavádění nových technologií. Předložený návrh nového organizačního uspořádání nás ale prozatím o tomto nepřesvědčil,“ uvedl v reakci Vladislav Vokoun s tím, že v této souvislosti nelze nevzpomenout tragický přístup MD ČR, které v případě služeb, které nechce (nemůže) vykonávat jiný dopravce (subjekt), považuje ČD, a. s., za státní firmu s povinností vše obstarat. „V ostatních případech nám pak sdělí, že jsme akciová společnost, tak ať si pomůžeme sami. Ohlášené kroky vedení ČD jsou tak trochu důsledkem tohoto chování státu.“

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ