Ceny průmyslových výrobců vyrostly meziročně o 21,3 %

„Významný podíl na tomto růstu mají ceny energie. Proto již několik měsíců žádáme vládu, aby předložila slibovaný balíček opatření pro firmy a pomohla zmírnit skokový nárůst, který se dále přelévá do celé ekonomiky jak v cenách, tak v možnostech samotného růstu ekonomiky. I bez cen energie ale zůstáváme za průmyslovou produkcí v dvouciferné úrovni. Již tak závažnou situaci výrazně zhoršila válka na Ukrajině, kdy řada chemických látek, kovů či klíčových výrobků se dováží z Ruska a Ukrajiny. Kvůli nejistotě a obavám o další vývoj jsme viděli na trzích další růsty cen řady surovin a výrobků důležitých pro průmysl,“ komentuje výsledek Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu.

Mezi tyto suroviny patří např. železná ruda, paladium, neon, nikl apod.

Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 21,3 % (v lednu o 19,4 %), což je již druhý měsíc v řadě nejrychlejší tempo od ledna 1992, tj. za posledních 30 let. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny koksu, ropných produktů (65,4 %) a zemního plynu (94,7 %). Index však ovlivnily i ceny elektřiny, plynu a páry, které se zvýšily o 45,5 % (z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 57,7 %), dále pak ceny chemických látek a výrobců (o 47,5 %) nebo ceny obecných kovů a kovodělných výrobků (o 24 %).

Index zaznamenal také meziměsíční zvýšení o 2,2 %, což je stále vysoké číslo, byť ne na úrovni minulého měsíce (6,9 %). Nejvyšší růst rovněž zaznamenaly výše uvedená odvětví, např. cena ropy stoupla o 18,6 %, ceny elektřiny, plynu a páry byly vyšší o 3,5 % (z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,6 %), vzrostly i ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,2 %.

Šetření (sběr dat byl ukončen 20. 2.) ještě nezohledňuje aktuální vojenský konflikt na Ukrajině, který zvýšil již tak vysoké inflační tlaky, například prostřednictvím vyšších cen ropy, zemního plynu a návazně ceny elektřiny, omezení v dopravě, oslabení kurzu koruny apod. „Nyní sice dochází například u ropy či kurzu k určité korekci, ale výhled zůstává nejistý a je jasné, že v těchto měsících bude inflace nakonec výraznější, než původně například ČNB předpokládala. Dá se také očekávat, že problémy s některými surovinami a výrobky se budou ještě více zhoršovat. Problémy už můžeme vidět u automobilového průmyslu, na který je navázána řada dalších odvětví a který tvoří cca 9 % našeho HDP,“ dodává Bohuslav Čížek.

kategorie Ekonomika v číslech