Ceny průmyslových výrobců zmírnily svojí dynamiku

Ceny průmyslových výrobců v listopadu meziročně vzrostly o 21,3 % (v říjnu o 24,1 %). Tempo růstu cen v meziročním pojetí se oproti vrcholu v červnu opakovaně snížilo. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energie (o 41,5 %), bez této složky by vzrostl Index „pouze“ o 14,6 %. Podle jednotlivých odvětví vzrostly zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (o 52,6 %), potravinářských výrobků, nápojů a tabáku (o 25,8 %) nebo těžby a dobývání (o 23,5 %, z toho ropa a zemní plyn o 36,6 %).

„Dosavadní nárůst cen průmyslových výrobců byl způsobený především růstem cen materiálů a surovin a rovněž cen energie, které byly dále vyhroceny vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Dle společného šetření SP ČR a ČNB podniky tyto faktory již poněkolikáté v letošním roce hodnotily jako nejrizikovější překážku svého rozvoje,“ připomíná Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Meziměsíční pokles o 1 % byl ovlivněný např. poklesem cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů, obecných kovů, ale také cenami elektřiny. S ohledem na měsíční výkyvy v cenách komodit nelze činit výraznější závěry, ale může spolu s dalšími indikátory naznačovat mírnění inflačních tlaků, bohužel dané i vývojem ekonomiky, konkrétně poptávky a očekávání dalších zakázek.

„Řada indicií, jako například vývoj cen některých významných kovů, menší narušení logistiky, pokles cen kontejnerové přepravy po mořích nebo postupný pokles cen ropy, naznačuje možné snižování inflačních tlaků. Na tomto trendu se podílí postupný útlum domácí i zahraniční poptávky. Mnohé podniky kvůli tomu stále obtížněji promítají stoupající náklady do cen svých produktů, což má za následek zmírnění růstu prodejních cen na úkor jejich marží. Jsou zde ale patrné rozdíly. Některé firmy si prosadily do smluv klauzule o výkyvech cen, aby reagovaly na inflační tlaky. Jiné jsou na druhou stranu tlačeny svými odběrateli, případně koncovými zákazníky, aby příliš nezvyšovaly ceny,“ upozorňuje Bohuslav Čížek.

Přes určité zmírnění inflačních tlaků ale vysoká úroveň cen zůstává. Makroekonomická predikce SP ČR odhaduje pro letošní rok průměrný růst spotřebitelských cen 15,5 % a v příštím roce průměrný růst spotřebitelských cen kolem 9 %, což jsou oproti předešlým rokům stále vysoké hodnoty.