Česká kvantová věda má v USA otevřené dveře. Ministryně Langšádlová jednala v Bílém domě o vědecké spolupráci

Ministryně Langšádlová jednala v Bílém domě o vědecké spolupráci, 26. května 2023.
Ministryně Langšádlová jednala v Bílém domě o vědecké spolupráci, 26. května 2023.
Kvantové technologie byly hlavním tématem cesty ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové do USA, která se uskutečnila od 21. do 26. května 2023. Potvrdilo se, že tato oblast patří mezi strategické priority americké administrativy a vzbuzuje obrovský zájem vědecké i podnikatelské komunity. Ministryně se shodla i se zástupci Bílého domu, že kvantové technologie jsou jednou z největších výzev současné vědy.

Schopnost transferu těchto technologií do praxe má zásadní význam pro budoucí konkurenceschopnost a národní bezpečnost. Díky excelentním výsledkům vědy má Česká republika vysoký potenciál se plnohodnotně zapojit do mezinárodní spolupráce. Klíčová jednání proběhla ve Washingtonu DC se zástupci Bidenovy administrativy (vedení Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku Bílého domu). Další jednání o kvantu probíhala se zástupci kvantové kanceláře Ministerstva obrany Spojených států, v centrále IBM, na půdě Georgia Institute of Technology a University of Maryland. Součástí delegace ministryně byli přední vědci a zástupci byznysu. Ti tak měli jedinečnou možnost navázat kontakty s americkými partnery z nejvyšších pater veřejné správy i se špičkami z amerických vědeckých center.

Kvantové technologie budou v nejbližší budoucnosti hybatelem revoluce v mnoha oblastech lidské činnosti, ať již jde o výrobu léků, nových materiálů, bezpečnost v bankovním sektoru, polovodiče či kosmický průmysl. „Kvantové technologie jsou jednou z přelomových technologií dnešní doby a zároveň jednou z největších výzev současného světa. Z tohoto důvodu je nutné spojit síly v rámci demokratického světa, kde nehrozí jejich zneužití. Současně jsem si plně vědoma nutnosti podporovat jejich rozvoj a zapojit se do mezinárodních kvantových aktivit, které dovolí sdílet lidské i finanční zdroje. Česká věda v této oblasti nabízí přelomové poznatky. Bylo mi ctí otevřít dveře českým vědcům u nejprestižnějších amerických institucí,“ říká ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Ministryně Langšádlová jednala o vývoji a inovacích se zástupci Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku v Bílém domě. Čeští vědci prezentovali své skvělé výsledky a delegace v čele s ministryní pokročila v jednání o společném memorandu o kvantové spolupráci. Ministryni přivítal v Bílém domě také Steven Welby, přední odborník na přelomové technologie jako čipy a AI. Výsledkem společné diskuse je i možnost zapojení české strany do aktivit nově vzniklého amerického centra pro polovodiče. Delegaci ministryně doplnili prorektor ČVUT Radek Holý, přední čeští odborníci na kvantové technologie prof. Igor Jex z ČVUT a doc. Jan Bouda ze Cyber Security Hub, a viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková.

V rámci své zahraniční cesty se ministryně Langšádlová zaměřila také na propojení českého byznysu s partnery v USA. Klíčové jednání vedla v centrále společnosti IBM, která nabízí podporu spolupráce mezi akademickou sférou, průmyslovými podniky a státní správou. Součástí nabízené spolupráce je také možnost přístupu k výpočetním kapacitám kvantového počítače a sdílení znalostí. Jednou z klíčových otázek diskuse byla i kybernetická bezpečnost v době, kdy výpočetní kapacita kvantových počítačů bude dostatečná k prolomení klasických šifrovacích metod.

Část programu ministryně se uskutečnila také v Atlantě, kde zorganizovala schůzku s Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech), zástupci ČVUT a Cyber Security Hub. Ministryně a profesoři z ČVUT iniciovali první kroky vedoucí k uzavření memoranda o porozumění s GeorgiaTech. „Toto memorandum propojí špičkovou českou vědu s kapacitami v Atlantě. Jednali jsme zatím o oblastech jako kvantové technologie, jaderná energetika a polovodiče. GeorgiaTech je výjimečná instituce nejen z hlediska výborných výsledků na teoretickém poli, ale skvěle zvládá technické vzdělávání i přenos poznatků z výzkumu do praxe. Mají vytvořený robustní start-upový ekosystém a mohou se pyšnit 100 firmami, které pod univerzitou rostou. Rádi se od nich budeme inspirovat,“ komentuje Langšádlová.

Do USA cestovala ministryně Langšádlová společně s předsedkyní poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a část cesty absolvovala i s ministryní obrany Janou Černochovou.

Kontakt pro média

Kristián Těmín
PR specialista ministryně pro vědu, výzkum a inovace
temin.kristian@vlada.cz, 736 770 768