Česká republika daruje přebytečné vakcíny, vláda souhlasila i s dalším mírným rozvolnění protiepidemických opatření

Na tiskové konferenci po jednání vlády vystoupili vicepremiér Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 26. července 2021.
Na tiskové konferenci po jednání vlády vystoupili vicepremiér Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 26. července 2021.
Česká republika ve druhé polovině roku přenechá milion dávek vakcíny Comirnaty z nasmlouvaných dodávek Slovensku. Další dva miliony přebytečných dávek vakcín ze zásob daruje potřebným zemím. Záměr Ministerstva zdravotnictví schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 26. července. Rozhodla rovněž o jmenování Pavly Svrčinové do funkce hlavní hygieničky ČR a odsouhlasila i změny v protiepidemických opatřeních.

Z vakcín, které má Česká republika momentálně ve skladech, daruje česká vláda 250 000 dávek do Vietnamu a 30 000 dávek do Tchaj-wanu. Bude se jednat o vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) a Moderna / Spikevax. Další vakcíny daruje v průběhu následujících měsíců prostřednictvím Týmu Evropa a COVAX podle toho, jak budou docházet zasmluvněné dodávky a jaká bude poptávka od českých občanů. Celkem může podle pravidel stanovených Evropskou radou Česko darovat až dva miliony dávek. Mezi cílovými zeměmi budou Ukrajina, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, Mali, Indie, Tunisko, Gruzie. Moldavsko, Zambie, Vietnam, Thajsko a Bhútán. Dalších až 4,36 milionu dávek může Česká republika přeprodat. Jeden milion dávek vakcíny Comirnaty z dodávek ve třetím a čtvrtém čtvrtletí například přenechá Slovensku.

Vláda odsouhlasila také jmenování Pavly Svrčinové do funkce hlavní hygieničky ČR. Pavla Svrčinová, která byla dosud výkonem této funkce dočasně pověřena, vyhrála výběrové řízení na pozici hlavní hygieničky. Oficiálně se tedy funkce ujme od zítřka.

Kabinet odsouhlasil rovněž záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožnit školám a školským zařízením využít k plánovanému protestování žáků po návratu z prázdnin i RT-PCR testy. Školám, které této možnosti využijí namísto centrálně zajištěných antigenních testů, stát proplatí 200 korun za jeden vykázaný PCR test. Vláda odsouhlasila, že na tento účel může ministerstvo použít téměř 27 milionů korun z Fondu solidarity EU.

Ministři projednali také tři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Od zítřka musí mobilní operátoři vložit do uvítacích sms zpráv po příjezdu do České republiky informaci o povinnosti vyplnit elektronický příjezdový formulář. Od 1. srpna pak dojde k mírnému rozvolnění protiepidemických opatření v obchodě a službách. Navýší se maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, sportovních či společenských akcích, za zpřísněných požadavků na testy a další způsoby prokazování bezinfekčnosti bude možné na diskotékách, v klubech či restauracích tančit a zmenší se například minimální povolené rozestupy zákazníků v kadeřnictvích a obdobných provozovnách. Na dvojnásobek ze současných nanejvýš deseti osob se zvýší i dosavadní limit používaný ve školství, například pro pravidla u zkoušek či na akademických obřadech.

Vláda také vzala na vědomí zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2020. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v ní mimo jiné konstatuje, že v roce 2020 kybernetických úroků výrazně přibylo. NÚKIB bylo nahlášeno 468 incidentů oproti 217 incidentům v roce 2010 a vzrostla také závažnost incidentů, jak ukazují například útoky proti Fakultní nemocnici Brno nebo Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Vláda schválila také Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025, který stanovil celkem 105 úkolů směřujících k posílení kybernetické bezpečnosti, vzdělávání či osvěty.

Vláda projednala i záměr Ministerstva financí navýšit základní kapitál společnosti THERMAL-F, která provozuje stejnojmenný hotel v Karlových Varech. Navýšení základního kapitálu státem o 300 milionů korun umožní pokračovat v rekonstrukci tohoto významného objektu a realizovat zamýšlené investice.

Kabinet odsouhlasil také žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů rozpočtu Ministerstva kultury tak, aby rezort mohl zrealizovat odkup unikátní kolekce uměleckých předmětů z období českého kubismu. Kolekce je zatím ve vlastnictví Nadace českého kubismu, která se rozhodla ji státu odprodat za 30,83 milionu korun. Kolekce doplní stávající sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vláda se rovněž seznámila s informací ministryně pro místní rozvoj o přípravách Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem. Kromě programu Živel, kterým ministerstvo prostřednictvím Státního fondu podpory investic pomáhá živelní pohromou poškozeným občanům, chystá ministerstvo i pomoc obcím a krajům prostřednictvím programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Výše podpory na rekonstrukce krajského nebo obecního majetku, případně na pořízení nového majetku, se bude odvíjet od velikosti obce, kraj pak může získat až 50 procent vynaložených uznatelných přímých nákladů.

Vláda schválila také návrh Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2021–2027, kterým se stanovují základní principy, závazky, odpovědnosti a způsob řízení a koordinace implementace evropských fondů. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj. Odsouhlasila i dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+, což je nástroj regionální politiky při usměrňování podpory z programů financovaných z fondů politiky soudržnosti EU. Více informací nabídne tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministři schválili také Vodíkovou strategii ČR, která se zabývá dalším rozvojem vodíkových technologií v Česku do roku 2050. Vodíková strategie je jedním z významných nástrojů, jak dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality Evropské unie. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda odsouhlasila také návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na dofinancování sociálních služeb. K tomuto účelu bude využito více než 893 milionů korun z nedočerpaných mimořádných finančních prostředků, které byly v dotačních titulech vyčleněny na podporu sociálních služeb v období boje s epidemií. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26–cervence-2021-189934/.