České firmy mohou opět uspět v Uzbekistánu

Dnes odlétá podnikatelská mise do uzbeckého Taškentu, kterou pořádá Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS (Komora SNS). Sedmadvacetičlenná delegace podnikatelů doprovází 1. místopředsedu Poslanecké Sněmovny České republiky Vojtěcha Filipa na oficiální návštěvě Uzbekistánu. Vede ji viceprezident SP ČR František Chaloupecký a předseda představenstva Komory SNS František Masopust. České firmy se už v Uzbekistánu podílely na výstavbě paroplynové elektrárny Taškent 1. Na Česko-uzbeckém podnikatelském fóru získají informace o navazujícím investičním celku Taškent 2. Společnosti projednají své obchodní příležitosti v Taškentu s obchodními partnery i během bilaterálních schůzek.

„Uzbekistán je perspektivní a zajímavý trh, na kterém jsou české výrobky velmi žádané. Vezeme sem mnoho českých vysoce kvalitních firem. Hlavním cílem této cesty je podpořit naše vzájemné vztahy, které jsou založeny na dlouhodobých pevných základech. Chceme posílit vzájemné obchodní a investiční aktivity,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký a doplňuje: „Chceme české firmy podpořit hlavně v dodávkách pro výstavbu paroplynové elektrárny Taškent 2. Předchozí projekt totožné elektrárny Taškent 1 měl hodnotu 1,3 mld. eur, takových příležitostí není mnoho. Stejně důležitá budou i jednání v oblasti ekologie, čističek odpadních vod, úpravy pitné vody a dalších.“

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Komora SNS a Obchodní a průmyslová komora Uzbekistánu (CCI) pro firmy uspořádala Česko-uzbecké podnikatelské fórum. Na něm bude po úspěšně dokončené paroplynové elektrárně Taškent 1 (v hodnotě cca 1,366 mil. eur) představen připravovaný navazující projekt Taškent 2. Na výstavbě Taškentu 1 se naše firmy významně podílely. Společnost Synecta a.s. jako generální dodavatel zajišťovala výstavbu, a především dokončení tohoto projektu. Zapojily se do něj i další české firmy, například Modřany Power, M Power a GE Česká republika.

Čeští dodavatelé se chtějí zapojit i do právě připravované výstavby paroplynové elektrárny Taškent 2. Svými znalostmi, zkušenostmi a know-how z prvního projektu, mohou garantovat kvalitu, včasnost i vysokou technickou úroveň.

„Do Uzbekistánu odlétá Česká východní, a.s. jako lídr Konsorcia „CZET-české energetické technologie“ s cílem navázat spolupráci s Ministerstvem energetiky a energetickými společnostmi Uzbekistánu, které řeší problémy modernizace energetické infrastruktury Uzbekistánu. Máme zájem se na modernizaci energetické infrastruktury Uzbekistánu podílet moderními, vysoce kvalitními, českými energetickými technologiemi. Vidíme tam velkou příležitost právě v této oblasti,“ říká Zdeněk Zbytek, předseda Sdružení CZET – české energetické technologie.

Podnikatelského fóra se zúčastní na 80 uzbeckých firem. Kromě předsedy 1. místopředsedy PSP ČR Vojtěcha Filipa na něm vystoupí i jeho uzbecký protějšek Otamuratov Sarvar Sadullaevič. Při této příležitosti podepíší SP ČR a CCI memorandum o spolupráci.

V UZBEKISTÁNU VIDÍ PŘÍLEŽITOST I FIRMY Z DALŠÍCH SEKTORŮ PRŮMYSLU

Firmy, které se účastní podnikatelské mise, působí v oblastech s vysokou přidanou hodnotou a v oblasti rozvoje. Kromě společností z oblasti energetiky, které zastupují představitelé Konsorcia české energetické technologie, chtějí v Uzbekistánu uspět i firmy z oblasti biopaliv, biotechnologie a ekologické likvidace odpadů, chemického a petrochemického průmyslu nebo farmacie.

„Uzbekistán patří mezi naše strategická a perspektivní teritoria pro realizaci investičních celků v sektoru chemického průmyslu, vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Cílem mise je navázat dlouhodobou a stabilní spolupráci s významnými výrobci zejména minerálních hnojiv a poskytnout jim ucelené spektrum kvalitních služeb při realizaci EPC projektů v rámci modernizace a zvýšení výrobních kapacit,“ říká Ing. Vladimír Hlocký, zástupce obchodního ředitele a vedoucí exportu do zemí SNS společnosti Chemoprojekt a.s.

V delegaci nechybí ani společnosti působící ve strojírenství, výstavbě infrastruktury, exportu potravin a nápojů a zemědělských produktů, čistírnách odpadních vod a úpravě pitné vody.

„Prozatím máme v Uzbekistánu jednoho klienta, se kterým jsme se poznali na veletrhu KazBuild v roce 2015. Chceme rozšířit naši spolupráci a najít i další potenciální zákazníky. Mise nám pomůže zmapovat situaci v našem podnikání. Zkušenosti ze sousedních zemí nám říkají, že kvalitní kanalizační a odpadní systémy vyráběné v české společnosti s německým know-how zde mají velmi dobré jméno,“ tvrdí Martin Vandas, ředitel obchodního oddělení společnosti Ostendorf – OSMA s.r.o.

V podnikatelské misi jsou i zástupci z firem poskytujících tlumočnické, finanční a další služby.

VZÁJEMNÝ OBCHOD S UZBEKISTÁNEM

Pro Českou republiku je Uzbekistán druhým největším obchodním partnerem ve Střední Asii. Svaz průmyslu a dopravy ČR navštíví tuto zemi již počtvrté. Už nyní zde fungují projekty, na které můžou české firmy navázat: např. v oblasti těžby a zpracování plynu, nerostných surovin, chemie, energetiky, strojírenství, farmacie, dopravní infrastruktury, informačních technologií, vodohospodářství nebo čištění odpadních vod.

V roce 2017 české firmy do Uzbekistánu vyvezly zboží a služby za 69,9 mld. USD. Uzbecký dovoz do ČR činil 5,3 mld. USD. Na tamějším trhu můžou firmy uspět například s kotli, vozidly, železem a ocelí, oleji nebo léky. Uzbecké firmy nejčastěji exportují drahé kovy, bavlnu, paliva, měď, oděvy nebo ovoce a ořechy.

Tereza Řezníčková

kategorie Tiskové zprávy