Český export se v dubnu rekordně propadl

Z květnového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR vyplynulo, že se ekonomická situace českých firem zhoršuje a exportéři ve většině oborů přicházejí o zakázky. Průzkum ukázal, že naprostá většina firem očekává v letošním roce propad tržeb z exportu v porovnání s rokem 2019. Nižší hodnotu tržeb z vývozu za celý letošní rok očekává 82 % exportérů, propad o více než 20 % očekává přes 60 % exportérů. Největší poklesy předpokládají exportéři v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a v oblasti služeb.

Tyto výsledky byly bohužel následně potvrzeny i oficiálními statistikami ČSÚ. V meziročním srovnání klesl v přeshraničním pojetí březnový vývoz českých firem do 50 nejvýznamnějších exportních destinací o více než 10 %. Mnohem horší výsledek byl zaznamenán za duben 2020. Export českých firem do 50 nejvýznamnějších exportních destinací se v tomto měsíci propadl o bezprecedentních 35 %! Z klíčových zemí pro české exportéry nejvíce poklesl export do Francie, Indie, Jižní Afriky, Maroka, Norska, Portugalska a Španělska, kde se propadl o více než polovinu. Nejlépe se dařilo exportérům vyvážejícím do Filipín, Korejské republiky, Mexika, Nizozemska, Saúdské Arábie a Singapuru, kam vývoz za měsíc duben naopak meziročně rostl.

Z výše uvedeného je patrné, že se do ekonomických problémů bude postupně dostávat stále více exportně orientovaných firem. Vedle stávajících vládních programů na podporu ekonomiky v době koronavirové pandemie tak bude třeba zaměřit úsilí i na specifické nástroje na podporu exportu firem. Mezi tyto nástroje řadíme např. podnikatelské mise doprovázející státní a ústavní činitele na jejich cestách do zahraničí. Doprovodné podnikatelské mise pomáhají budovat dlouhodobý obchodní vztah se zahraničními partnery a zásadně přispívají k úspěchu českého exportu. V první fázi by tyto podnikatelské mise mohly směrovat do zemí, které se s pandemií COVID-19 již úspěšně vypořádaly, jako jsou např. Čína, Vietnam, Jordánsko a vybrané evropské země.

Další důležitou součástí balíčku podpory exportérů je podpora účasti firem na mezinárodních výstavách a veletrzích. Účast na mezinárodních veletrzích považujeme za klíčovou součást obchodní a exportní strategie českých společností. Prostřednictvím veletržních a výstavních akcí firmy oslovují nové zákazníky, navazují kontakty v rámci podnikatelských platforem a sdílejí zkušenosti s dalšími subjekty v oboru. V mnoha oborech se jednání bez osobního kontaktu neobejde. V současné době, kdy světová ekonomika čelí zásadní krizi vyvolané šířením onemocnění COVlD-19 a firmám hrozí ztráta obchodních pozic na zahraničních trzích, se účast exportních firem na mezinárodních výstavách a veletrzích jeví jako zvlášť důležitý nástroj k posílení podnikatelských aktivit.

I v České republice mají odborné výstavy a veletrhy dlouhou tradici, velice dobrou marketingovou pozici a speciální význam pro průmyslově zaměřené firmy, pro které představují hlavní komunikační prostředek s odbornou veřejností. Důležité proto bude i konání letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Říjnový veletrh bude pro české firmy nenahraditelnou příležitostí představit své špičkové výrobky domácím a hlavně zahraničním partnerům. V této době bezprecedentního útlumu české ekonomiky bude veletrh důležitým impulzem k dalšímu oživení průmyslové aktivity.

Firmy budou také potřebovat rozšířené portfolio služeb stran institucí zajišťujících státní finanční a institucionální podporu exportérů. Vedle rozšířeného poskytování informací bude důležitá podpora ekonomických diplomatů zastupitelských úřadů a zahraniční sítě kanceláří CzechTrade. Z tohoto důvodu bude nezbytné navýšit kapacity zahraniční ekonomické sítě. Exportéři dlouhodobě volají po otevření nového zastoupení v americkém státu Texas a o posílení zahraniční sítě v Africe, Latinské Americe a jihovýchodní Asii. Jsme také znepokojeni tím, že v rámci probíhající reorganizace agentur systému na podporu českého exportu zaniklo několik zahraničních zastoupení CzechTrade. V oblasti nastavení institucionální reformy státního exportního financování uložila vláda ministryni financí Schillerové realizovat rozhodnutí, kterým bude ČEB začleněna plně pod EGAP. Obáváme se proto postupného omezování služeb ČEB v době kdyby měl stát prostřednictvím obou agentur podporovat proexportní aktivity českých podniků. Konkrétně např. poskytováním exportního finančního a pojišťovacího poradenství zdarma, prodlužováním splatnosti úvěrů a zmírněním ustanovení pojistných smluv.

Export je tahounem české ekonomiky. Zastavení ekonomického růstu u hlavních obchodních partnerů a očekávané oslabení investiční aktivity bude mít negativní dopady na další ekonomickou aktivitu v zemi. V této době je tedy pro firmy maximálně důležité, aby stát věnoval podpoře exportu velkou pozornost. Vedle institucionální podpory je zejména důležitá i podpora finanční, tedy čeští exportéři potřebují dobře fungující systém exportního financování a pojišťování srovnatelný s tím, co mají k dispozici podnikatelé v jiných podobných ekonomikách.

Lukáš Martin
kategorie Proexportní servis