Cestovní mapa sociální Evropy a spravedlivá minimální mzda v EU

Svaz obecně vnímá balíček dokumentů o budování silné sociální Evropy jako snahu Komise o budoucí sociální a ekonomický pokrok v Evropě a vizi, jak by sociální politika mohla pomoci reagovat na současné klimatické, digitální a demografické výzvy a příležitosti. Cestovní mapa by pak měla být vodítkem k dosažení těchto cílů.

Svaz vítá, že Komise ustoupila ze svých ambicí, pokud jde o minimální mzdu v EU a zahájila konzultace se sociálními partnery podle článku 154 Smlouvy. Komise deklaruje respekt k národním kompetencím, autonomii sociálních partnerů a ke kolektivnímu vyjednávání. Cílem konzultace není podle Komise harmonizovat úroveň minimální mzdy napříč EU nebo zavádět jednotný mechanismu pro její zavádění.

Komise chce využít obnovený politický impuls, a přidanou hodnotou akcí na úrovni EU by měla být podpora úsilí na národních úrovních a vzestupná konvergence. Akce z úrovně EU by měly směřovat na stanovení adekvátní mzdy v souladu s národními ekonomickými a sociálními podmínkami, zapojení sociálních partnerů a statutární minimální mzdy postavené na jasných a stabilních pravidlech.

Členské státy by přesto měly zůstat obezřetné, aby v závěru nebyly tlačeny do předem nastavených parametrů minimálních mezd.

Podrobnější informace zde.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise