Charitativní 20. agrární ples vynesl téměř 100 tisíc korun pro Kapku naděje

Letošní 20. ročník agrárního plesu, který pořádala Agrární komora České republiky, byl spojen z důvodu tohoto jubilea s charitativní akcí. Zemědělci darovali během této tradiční slavnostní události 92.315 korun nadačnímu fondu Kapka naděje, jenž je zaměřený na pomoc nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby, s nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Darovací certifikát převzala v noci z pátku na sobotu, krátce po půlnoci, v Paláci Žofín zakladatelka a prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová.

„Jsem rád, že se podařilo po dvouleté pauze, kterou způsobila celosvětová pandemie covidu-19, obnovit oblíbenou tradici agrárních plesů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní dvacátý ročník, Agrární komora ČR se rozhodla spojit jej s charitativní akcí, jejíž výtěžek byl darován nadačnímu fondu Kapka naděje. Zemědělci jsou lidé, kteří jsou zvyklí si pomáhat a štědrost ukázali i v tomto případě. Darovali na pomoc dětem trpícím rakovinotvorným onemocněním 92 315 korun. Všem přispěvatelům upřímně a ze srdce děkujeme,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

„Jsem velmi ráda, že je Kapka naděje pro letošní ples v roli charitativního partnera a nesmírně si vážím této spolupráce. Když se ohlédnu zpět na dvě dekády působení Kapky naděje, naplňuje mě pocit zadostiučinění a upřímné radosti. Radosti z důvěry, kterou do Kapky naděje naši partneři a podporovatelé tolik let vkládají. Upřímně děkuji všem, kteří se podíleli na výši výtěžku a na organizaci tak krásné společenské akce, částka je úžasná. Děkujeme,“ sdělila zakladatelka a prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová.

20.  agrárnímu plesu poskytl osobní záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Slavnostní událost se uskutečnila také díky téměř 30 sponzorům z řad členské základny Agrární komory ČR a dalších tradičních partnerů.

 

  • Zdroj: Agrární komora ČR