CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

V rámci kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI, která cílí na zaměstnavatele a upozorňuje na to, že investovat do BOZP se vyplatí, MPSV ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) zveřejnilo další infografiku popisující možná zdravotní rizika v pracovním procesu.
 
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Cílem těchto opatření je minimalizovat pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu, poškození zdraví zaměstnance nebo jiné mimořádné události na pracovišti. Úspěšní manažeři firem již pochopili, že investice do BOZP se jim rozhodně vyplatí, a to jak ekonomicky, tak ve formě dobré pověsti (image) jako zaměstnavatele, který si váží zdraví svých zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé tak vsadili na prevenci a uvědomili si její ekonomický a obchodní přínos.
 
Někteří zaměstnavatelé však stále kladou ekonomickou stránku firmy na první místo a BOZP berou spíše jako ekonomické břemeno, přičemž argumentují, že pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví zaměstnance je malá, takže investovat čas a peníze do této oblasti se jim nevyplatí.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo této skutečnosti, proto pověřilo Výzkumný ústav bezpečnosti práce provést analýzu a připravit jednoduchý a srozumitelný materiál, který by na základě již proběhlých událostí ukázal, že investice do BOZP se zaměstnavatelům vyplatí a že v konečném důsledku tato investice bude pro zaměstnavatele ekonomickým a obchodním přínosem.
V rámci pomoci a osvěty zaměstnavatelů v oblasti BOZP by jednoduché „příběhy“ měly zaměstnavatelům připomenout, že investování do oblasti BOZP se jim rozhodně vyplatí.
 
4. příběh – Závažný pracovní úraz – zasažení manipulovaným břemenem
Přílohy: