Cimbria Litomyšl: Jednání se zaměstnavatelem jsou vstřícná

Díky spolupráci odborů a vedení společnosti Cimbria se zaměstnanci dočkali hned několika bonusů a růstu příjmů. Společnosti se daří, výrobní kapacity jsou vytíženy a ve firmě panuje sociální smír. S ředitelem společnosti panem Petrem Poláchem jsme hovořili o tom, jak se firmy dotkla pandemie a jaká je její budoucnost.
 
Jaká je historie vaší společnosti?
CIMBRIA HMD, s.r.o., vznikla k datu 28. 11. 1991 pod názvem HMD strojírna s.r.o. Společnost nejprve podnikala jako samostatná firma a součástí koncernu Cimbria se stala až v roce 2003. K majetkovému provázání společnosti HMD strojírna s.r.o. a koncernu Cimbria došlo na základě předchozí úspěšné obchodní spolupráce. Rozhodování o výstavbě nové výrobní haly v Litomyšli na ulici Svitavská tak bylo vedeno potřebou rozšíření výrobních kapacit. Vyrábíme především stroje pro posklizňové zpracování obilí (např. mořičky, šnekové či vaničkové dopravníky).
 
Jak vaše společnost prožila dobu pandemie? Dotkla se vaší firmy výrazně nemocnost a karantény? Jak zaměstnanci snášeli protiepidemická opatření?
Rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům za svědomité dodržování všech interních proticovidových opatření, díky nimž se podařilo minimalizovat dopad pandemie na naši společnost. Můj dík je o to větší, že nebylo vždy jednoduché skloubit proticovidová opatření s provozními a bezpečnostními požadavky. Musím totiž zdůraznit, že naše interní opatření jdou nad rámec povinných vládních opatření, protože zdraví a bezpečnost zaměstnanců je naším prvořadým cílem.
 
Potýká se vaše společnost s nedostatkem nových zaměstnanců? V jakých oborech?
Bohužel ano. Největší nedostatek je obecně na všech dělnických pozicích.
 
Dojde k předpokládanému přesunu výroby z Rakouska? Jak je tento přesun náročný a kolik budete potřebovat nových zaměstnanců?
Poptávka po naší produkci je v současné chvíli vysoká a naše výrobní kapacity jsou plně vytíženy, to nám v tuto chvíli nedává prostor začít plánovat přesun výroby.
 

Jaký další rozvoj společnosti plánujete?
Jak již bylo řečeno, v současnosti jsou naše výrobní kapacity plně vytíženy. Výhled poptávky po naší produkci, který máme k dispozici, je nadále velmi pozitivní a naším prvořadým úkolem je tak zvýšení výrobní kapacity s cílem vyhovět našim zákazníkům. V tomto směru připravujeme několik investic. Z již realizovaných investic mohu zmínit nákup několika kolaborativních robotů na svařování.

O desetinu vyšší mzdy
Základní organizace společnosti spadá pod regionální pracoviště v Hradci Králové. Specialista RP na kolektivní vyjednávání Ing. Vladimír Procházka zhodnotil průběh kolektivního vyjednávání a popsal výsledky, kterých se podařilo docílit.
 
Kdy vznikla ve společnosti Cimbria odborová organizace?
Základní organizace OS KOVO CIMBRIA HMD Litomyšl byla založena 2. 12. 2015, kdy se na regionální pracoviště v Hradci Králové obrátili zaměstnanci společnosti s žádostí o pomoc při založení základní organizace. Po založení základní organizace následovalo intenzivní proškolení členů výboru a členů této základní organizace zaměstnanci regionálního pracoviště v Hradci Králové. Zároveň jsme připravovali písemný návrh kolektivní smlouvy, který byl posléze předán zaměstnavateli a bylo tak zahájeno kolektivní vyjednávání.
 
Jak spolupracuje regionální pracoviště se základní organizací?
Od vzniku organizace probíhá komu nikace s členy výboru této základní organizace OS KOVO i členy odborové organizace. Zaměstnanci regionálního pracoviště v Hradci Králové jsou nápomocni při řešení dílčích problémů, které se vyskytují, při jednáních se zaměstnavatelem, samozřejmě při kolektivním vyjednávání.
 
Jak hodnotíte jednání odborů se zaměstnavatelem?
Jednání se zaměstnavatelem považuji za velice slušná, korektní, jsou konstruktivní, v této firmě je nastaven velice slušný sociální dialog, se zaměstnavatelem je uzavřen sociální smír, je uzavřena kolektivní smlouva na dva roky.
 
Jak probíhalo kolektivní vyjednávání?
Kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem v loňském roce jsem se s členy výboru ZO OS KOVO CIMBRIA HMD Litomyšl za Regionální pracoviště OS KOVO Hradec Králové účastnil osobně, předseda této základní organizace ve firmě ukončil pracovní poměr a ve firmě již nepracuje, základní organizace tak v současné době oslovuje vhodné kandidáty na tuto pozici, v brzké době budou provedeny volby a mělo by dojít doplnění výboru této základní organizace.
 
Čeho se podařilo ve vyjednávání docílit?
Kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem považuji za úspěšné, na základě uzavřené kolektivní smlouvy zaměstnavatel k 1. 10. 2021 navýšil mzdy, celkové procento růstu mzdových prostředků od 1. 10. tak činí 10 %, zároveň tím splnil a dodržel svůj slib daný zaměstnancům za předchozí období. Výše bonusu pro rok 2022 ve výši 5 % ročního platu. Další jednání o poskytnutí tohoto bonusu budou v nejbližším období pokračovat a jsou dohodnuty čtyři ukazatele (produktivita, včasnost dodávek, počet úrazů a absence) pro výpočet bonusu. Dále byla dohodnuta výplata bonusu v půlročním intervalu. Limity pro jednotlivá kritéria jsou dohodnuty na první půlrok roku 2022. Limity pro druhé pololetí budou ještě předmětem jednání.
 
Zaměstancům je zajištěn mzdový nárůst, dále mzda na dovolenou a na Vánoce. Mzda na dovolenou činí 50 % základní mzdy a mzda na Vánoce je taktéž ve výši 50 % základní mzdy. Zaměstnanci získali zvýšenou výměru dovolené o šest dní v roce 2021, zvýšené zákonné příplatky a příplatky nad rámec zákoníku práce, odměny při příležitosti pracovního či životního jubilea, příspěvek na penzijní připojištění a další. Zaměstnavatel CIMBRIA HMD, s.r.o., Litomyšl má v dané oblasti obrovskou konkurenci v okolních firmách.
 
Kvalifikovaných a kvalitních zaměstnanců je třeba si vážit a poskytnout jim nejen odpovídající finanční ohodnocení, ale i kvalitní zázemí, slušné a vstřícné jednání a budoucí perspektivu.
 
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák