Cla v obchodu s Vietnamem padnou

Evropská unie podepsala 30. června s Vietnamem Dohody o volném obchodu a investicích. Obchodní dohoda postupně zruší téměř všechna cla na obchod se zbožím. Odstraní také řadu technických překážek obchodu, například v automobilovém průmyslu. Evropské firmy se budou moci nově účastnit vietnamských veřejných zakázek za stejných podmínek jako vietnamské společnosti.
spinfo fta eu vietnam
Podpis Dohod o volném obchodu a investicích s Vietnamem je pro český byznys dobrá zpráva. „Svaz průmyslu a dopravy ČR vidí pro české firmy ve Vietnamu velký potenciál a vznik dohody celou dobu podporoval. Těší nás, že v relativně krátkém čase vznikla vyvážená dohoda, která přináší výhody firmám i spotřebitelům. Vietnam je perspektivní trh s 95 miliony spotřebitelů a mnoha zajímavými obchodními vazbami na okolí, “ uvedl prezident Svazu Jaroslav Hanák.

České firmy mají o Vietnam velký zájem. Bylo to vidět také na podnikatelském fóru z dubna 2019, kdy se u příležitosti návštěvy vietnamského premiéra v Praze setkalo 40 tamních firem se 160 českými podnikateli. Zájem o Vietnam potvrzuje také velký počet zájemců o konzultaci s českým ekonomickým diplomatem i zástupcem CzechTrade ve Vietnamu, jejichž kalendáře schůzek během konzultací s ekonomickými diplomaty v pražských Letňanech 26. – 27. června byly beznadějně plné.

V minulosti se konalo několik úspěšných podnikatelských misí. Naposledy v dubnu 2018, během 6. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, se uskutečnila podnikatelská fóra v Hanoji, Danangu a Ho Či Minovo městě, kterých se zúčastnilo dvanáct firem. Na únor 2020 chystá Svaz průmyslu cestu podnikatelů do Vietnamu a Malajsie zaměřenou hlavně na environmentální technologie, tentokrát s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Dohoda mezi EU a Vietnamem odstraňuje téměř všechna cla na zboží. Bude se tak dít postupně, s ohledem na rozvojový charakter vietnamské ekonomiky. Dokument také obsahuje zvláštní ustanovení pro odstranění technických překážek, například v automobilovém průmyslu a zajistí firmám z EU rovné zacházení při vstupu do tamních veřejných zakázek. Ve Vietnamu bude chráněno 169 tradičních evropských potravinářských a nápojových výrobků, uznaných za zeměpisné označení.

I přes nárůst vývozu v minulém roce, zůstává vzájemná obchodní bilance pro ČR významně deficitní. V roce 2018 vyvezly české firmy zboží za 140 milionů dolarů a dovezly výrobky za 1 miliardu dolarů. Odstranění překážek by však firmám mělo ve Vietnamu otevřít nové možnosti, neboť mají Vietnamu co nabídnout. Je třeba také vzít v úvahu, že Vietnamský vývoz generují významně tam usídlené zahraniční firmy, ke kterým se mohou připojit i ty české.

Investiční dohoda nastavuje moderní pravidla pro jejich ochranu, která jsou vynutitelná prostřednictvím nového systému investičních soudů a zajišťuje, aby bylo zachováno právo vlád obou stran na regulaci v zájmu svých občanů. Dohoda nahradí dvoustranné investiční dohody, které má v současné době 21 členských států EU a poskytne lepší právní záruky a transparentnost.

České firmy investovaly ve Vietnamu do 34 projektů zhruba 90 milionů dolarů. Jde o obory jako finanční služby, spotřební zboží, či elektronické součástky. Perspektivní je také cestovní ruch. Zajímavý je trh také pro energetiku, obranný průmysl, nebo výrobce strojů a nářadí

Dohodu musí nyní schválit Evropský parlament, následně platnost formálně stvrdí Rada a dokument vstoupí v platnost. Investiční dohoda však musí být ratifikována jednotlivými členskými státy.

Po dohodě se Singapurem jde o druhou smlouvu, která se týká regionu Jihovýchodní Asie. Angažovanost EU v tomto rychle se rozvíjejícím regionu je důležitá. Vietnam je druhým největším obchodním partnerem EU v regionu ASEAN, hned po Singapuru. Země je významným sídlem pro firmy, které chtějí pronikat dále do této části Asie. Z Vietnamu se dováží telekomunikační zařízení, obuv, textil, nábytek a zemědělské produkty. Naopak EU vyváží do Vietnamu zejména stroje, dopravní prostředky, chemikálie, ale také potraviny a nápoje.

Gbelec Ondřej
kategorie Obchodní politika