Členové vlády a Národní ekonomické rady vlády na prvním jednání diskutovali o přípravách rozpočtu či opatřeních v energetice

Úvodní jednání Národní ekonomické rady vlády sloužilo k představení členů a nastavení základních témat, 22. června 2022.
Úvodní jednání Národní ekonomické rady vlády sloužilo k představení členů a nastavení základních témat, 22. června 2022.
Ve středu 22. června se ve Strakově akademii poprvé setkala obnovená Národní ekonomická rada vlády s předsedou vlády a ekonomickými ministry, kteří obvykle zasedají ve formátu porady ekonomických ministrů.

Cílem premiérové schůzky bylo úvodní představení jednotlivých členek a členů NERV a následná diskuse nad klíčovými tématy, která vybrali sami ekonomičtí ministři. Tato témata, jež vláda potřebuje odborně prodiskutovat, nyní NERV začne řešit. Premiér Petr Fiala na úvod jednání poděkoval členům Národní ekonomické rady vlády, že přijali nabídku spolupráce s vládou a zapojili se do práce NERV.

„Vážím si toho, že jste se rozhodli věnovat svůj čas i jméno ve prospěch státu. NERV je synonymem pro kvalitní odborníky z různých oblastí, a i současné složení NERV 4.0, jak jej nazýváme, tomu odpovídá,“ uvedl předseda vlády.

Důležitým tématem jednání byl státní rozpočet. V dohledné době sejde pracovní skupina pro veřejné finance a zabývat se bude mimo jiné nutností aktualizovat státní rozpočet pro letošní rok.

Diskutovala se i další témata, například sociální opatření Ministerstva práce a sociálních věcí či chystaný úsporný tarif, který připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dalším tématem schůzky byla i problematika bydlení z popudu Ministerstva pro místní rozvoj.

Na základě diskutovaných témat a okruhů budou vytvořeny jednotlivé tematické pracovní skupiny, jejichž členové již budou řešit konkrétní doporučení.

O obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády rozhodla vláda Petra Fialy letos v květnu. Poradní orgán vlády má 19 členů z řad renomovaných ekonomických expertů. Koordinátorem NERV je Jan Procházka, předseda představenstva Exportní garanční a pojišťovací společnosti. „Obnovení činnosti NERV byla reakcí naší vlády na současné potíže české, ale vlastně i evropské ekonomiky vyvolané jak dopady pandemie nemoci covid-19, tak v současnosti také především důsledky ruského vpádu na Ukrajinu. Od činnosti Národní ekonomické rady vlády si slibujeme především posílení expertního zázemí vlády a nové impulzy, které nám pomohou dělat správná rozhodnutí,“ konstatoval premiér Fiala.