Členství Česka v NATO je pro průmysl důležité

Před dvaceti lety Česká republika dosáhla jednoho ze dvou vrcholných cílů zahraniční politiky po roce 1989. Stala se členem Severoatlantické aliance a definitivně stvrdila svou západní politickou, ale i ekonomickou orientaci. Samotné NATO letos v dubnu oslaví 70. výročí od svého založení.

„NATO je garantem bezpečnosti a spolupráce. Ta je důležitá jak pro lidi a jejich rodiny, tak pro český průmysl, který je závislý na obchodu s ostatními evropskými zeměmi. Potřebuje proto politickou stabilitu bez konfliktů, jakou Evropa zažívá i díky NATO už sedm desetiletí. Členství v NATO, ale znamená i povinnosti. Česko musí plnit svůj závazek zvýšit podíl výdajů na obranu na 2 procenta HDP. Když jsou schopni tento závazek plnit Estonsko nebo Řecko, proč bychom ho nemohli plnit také my,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„První obětí politické nestability bývá vždy obchod. Proto si ceníme našeho členství v NATO. Výhody přináší tuzemským firmám i zahraničním investorům, pro které je stabilní bezpečnostní situace klíčová, když zvažují své obchody. NATO bezpečnost ve svých členských zemích garantuje,“ uvádí Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„K dvaceti letům našeho vstupu do NATO proběhne na Pražském hradě konference k výročí NATO, na které poprvé v historii promluví vedle politiků také zástupci byznysu a průmyslu. Vážíme si tohoto pozvání, protože byznysový svět je s tím zahraničně ekonomickým úzce propojený,“ komentuje Radek Špicar.

„V České republice, stejně jako všude v zahraničí, si velmi vážíme práce vojáků. Na zahraničních misích odvádějí čeští vojáci skvělou práci, která se pozitivně odráží i na image naší republiky ve světě. To pomáhá i českým firmám, když expandují. Jsem rád, že nyní můžeme vysloužilým veteránům jejich dobrou práci oplatit. Díky memorandu, které Svaz průmyslu podepsal s ministerstvem obrany, jim firmy nově nabízí volná pracovní místa na míru. Pomohou jim tak snáz se uplatnit a začlenit se do jejich civilního života,“ dodává viceprezident Radek Špicar.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy