ČMKOS proti dumpingovým mzdám

 
ČMKOS: Rostoucí mzdy nesmějí být podtrženy dovozem levné  pracovní síly
 
Hospodářská komora a někteří zaměstnavatelé mají stále zájem o dovoz levné pracovní síly do ČR. Opět to prokázali svým jednoznačně odmítavým stanoviskem vůči návrhu, kterým se zabývala vláda a jehož cílem je zabránit dumpingovým mzdám v  tzv. novém „Režimu Ukrajina“, podle, kterého by na náš trh práce mělo přijít již od letošního roku dalších 40 tisíc pracovníků. Ostře se totiž vymezují proti návrhu ministryně Jany Maláčové, garantovat těmto zaměstnancům minimální standardní cenu práce – alespoň 1,2násobek zaručené mzdy v daném oboru.
 
V současné době fungujeProjekt Ukrajina (tzv. modré karty) pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu – osoby s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, kde dolní limit sjednané mzdy odpovídá alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy.
 
Aktuální Režim Ukrajina“, kterém se nyní vede diskuze má být podle požadavků zaměstnavatelů zaměřen především na středně kvalifikované zaměstnance. Neexistence minimálního mzdového režimu by na rozdíl od vysoce kvalifikovaných pracovníků umožňovala využívat tyto pracovníky pro pracovní místa s nižší kvalifikací, než odpovídá jejich vzdělání.  Tím by se tito pracovníci dostávali do nekalé konkurenční výhody ve vztahu k české pracovní síle – především k českým nezaměstnaným. Stále v nabídce firem nacházíme ponižující ohodnocení práce, ze které český zaměstnanec nemůže důstojně vyžít.  Ale pro Ukrajince vzhledem k chudým poměrům v jeho zemi je dostačující.
 
„Navrhované opatření ministryně Maláčové má těmto excesům zabránit a v žádném případě není diskriminačně namířeno proti českým zaměstnancům. Byl jsem v rámci mise evropských a světových odborů vedoucím delegace vyslané na Ukrajinu.  Naše zjištění byla šokující  – např. minimální hodinová mzda 0,74 eura, běžné nevyplácení mezd dokonce i ve státní správě.  ČR nemůže očividně zneužívat tyto bídné podmínky a nabízet o něco méně horší,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula.