Daňové odpočty na VaV podporují ČR v konkurenceschopnosti

Daňové odpočty jsou plnohodnotný nástroj státní podpory výzkumu, vývoje a inovací. Podporují konkurenceschopnost firem. Běžně je firmy využívají ve vyspělých státech světa. Jak fungují v České republice jsme se ptali Bohuslava Čížka, ředitele Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Nezvýhodňují daňové odpočty velké firmy?

Mezi výhody daňových odpočtů, pokud správně fungují, patří neutralita a transparentnost. V současné době bohužel systém odrazuje mnoho firem, zejména malé a střední podniky, pro svou nepředvídatelnost a přístup finanční správy, a to např. délkou kontrol, formálním přístupem, nepřiměřeným stupňováním důkazních povinností atd. S tím se vypořádají lépe větší firmy. Jde to tak proti záměrům, které vláda, další čelní představitelé ČR a různých institucí, včetně EU, deklarují. Navíc kolem odpočtů panuje řada mýtů. Pro nás je to plnohodnotný nástroj státní podpory VaVaI a konkurenceschopnosti, který je běžně používaný ve vyspělých státech světa. Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém posledním jednání tyto naše zásady potvrdila. Věřím, že záměrem ČR je skutečná podpora přidané hodnoty a dlouhodobého růstu, která bez zvýhodnění VaVaI lze stěží.

Mezi firmami není o daňové odpočty velký zájem. Čím to podle vás je?

Rádi bychom šířili povědomí o tomto nástroji a podporovali jeho využívání i mezi menšími firmami. Samozřejmě máme na mysli firmy, které se inovacím opravdu věnují, případné zneužívání nepodporujeme. Rádi bychom inovativním podnikům a firmám s výraznějším potenciálem říkali, že o ně má ČR zájem a bude jim napomáhat se rozvíjet. Nicméně právě díky současné situaci nedokážeme s jistotou firmám všechny jejich dotazy zodpovědět. Svaz se proto snažil téma otevřít na mnoha jednáních s vládou a ministry. Navrhuje i opatření, která by měla systém vyjasnit a pro firmy zatraktivnit.

Jak hodnotíte kontrolu daňových odpočtů na výzkum, vývoj a inovace? Jsou úředníci schopni posoudit, co je výdaj na výzkum a vývoj a co ne?

Finanční správa se bohužel nyní zaměřila hlavně na kontrolu formálních požadavků, kde je samozřejmě obtížné vždy a vše doložit a dostát tak pojmům jako „dostatečné důkazy“. Dlouhodobě voláme po tom, aby finanční správa uplatňovala proklientský přístup vůči firmám, u kterých narazí jen na bagatelní formální pochybení a podstata cíle je v pořádku, tedy neobcházejí povinnosti. Chápeme, že některé parametry stanoví zákon a při striktním výkladu, i když správném, dochází k nepříjemným situacím pro praxi. Přispívá k tomu také např. nastavení bonusového systému pro pracovníky finančních úřadů. Současný přístup bohužel vychýlil kyvadlo na druhý, v některých případech vůči firmám negativní, směr a původní smysl této podpory je tak narušován. Některé věci lze upravit jiným nastavením či vnímáním, a na tom pracujeme. Nechceme vést sporné diskuse, ale naopak hledat řešení, aby to fungovalo. Nyní ze strany řady poslanců či RVVI, které předsedá sám premiér, vidíme zájem o posun v řešení. Jinak dnes již dle informací, které máme od ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství, by neměl být problém v posuzování novosti, a tedy výzkumu a vývoje, k čemuž přispělo i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Budou podle vás firmy investovat do inovací i bez pomoci státu v rámci konkurenčního boje? Nebo by výpadek daňových odpočtů znevýhodnil české firmy v porovnání s těmi zahraničními?

Firmy do inovací budou vždy investovat v rámci konkurenčního boje. Odpočty však mají jasné přínosy, jak pro ekonomiku a státní rozpočet, tak přispívají k rozvoji firem, zvyšování jejich obratu. Mají prokazatelné přínosy v následném zvyšování daňové povinnosti konkurenceschopných firem a sociální efekty. Také zvyšují výdaje do výzkumu a vývoje a hrají roli při rozhodování zahraničních investorů o umístění výrobních a R&D kapacit v České republice. Ta v řadě oblastí mezinárodně ztrácí svou cenovou konkurenceschopnost a musí jít tedy cestou vyšší přidané hodnoty. Pokud se chceme v této oblasti posunout rychleji a myslíme to vážně, tak k tomu musíme vytvářet vhodné podmínky, a to od zajištění kvalifikované pracovní síly až právě pro stimuly, které budou firmy více motivovat k inovacím. To je běžná praxe hospodářských politik. Nechceme prohrát ve světové konkurenceschopnosti, zvláště když jsme otevřená ekonomika a investiční aktivita do dlouhodobých investic není nyní v ČR nijak závratná.

Chceme, aby mateřské společnosti přesouvaly svůj vývoj i na území ČR, aby se přidaná hodnota vytvářela zde. K tomu je fungující stimul, například ve formě odpočtů právě vhodný, zvláště pokud tento nástroj využívají v řadě dalších zemí. A chceme dát signál i domácím menším a středním firmám, že dostanou zvýhodnění, když budou inovativnější.

kategorie Z hospodářské politiky