Děti nízkopříjmových rodin se v září mohou těšit na nové školní pomůcky

MPSV v rámci projektu Potravinová a materiální pomoc (PMP) pro nejchudší osoby II připravilo před zahájením školního roku pro konkrétní děti ohrožené chudobou speciální balíčky obsahující potřebné školní pomůcky.
 
Už od podzimu 2016 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) projekt Potravinová a materiální pomoc (PMP) pro nejchudší osoby II. V rámci tohoto projektu se počítá i s konkrétními dětmi ohroženými chudobou. Přímo pro ně nyní před zahájením školního roku MPSV připravilo speciální balíčky obsahující pro žáky tolik potřebné školní pomůcky.
 
„Těm nejpotřebnějším lidem pomáhá ministerstvo pravidelně už čtvrtým rokem. Mám radost, že tento rok se nám poprvé podařilo přichystat také školní balíčky pro děti, jejichž rodiče si z finančních důvodů nemohou nákup školních pomůcek dovolit, a to i přesto, že pracují,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 
Začátek školního roku a výdaje za školní pomůcky znamenají pro řadu rodin ohrožených chudobou značný problém. Díky projektu MPSV najde své dětské adresáty více než 16 tisíc balíčků se základní výbavou do školy. V balíčcích děti naleznou celkem 21 položek, mezi nimiž nechybí penál, tužky, pastelky, štětce, vodové i temperové barvy, rýsovací potřeby a další pomůcky. Celková částka za pomoc dětem bude 4,4 mil. Kč. Cena jednoho balíčku je 330 Kč.
 
Pomůcky se k dětem, pocházejícím z rodin, které pomoc potřebují, i přesto, že jejich rodiče pracují, dostanou prostřednictvím desítek spolupracujících organizací, jež jsou v projektu MPSV zapojeny a dlouhodobě pomáhají rodinám i jednotlivcům ohroženým chudobou. Cílem projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů. Poskytnutí základní potravinové a materiální pomoci lidem umožňuje naplnit základní potřeby a věnovat se komplexnějšímu řešení příčin obtížné životní situace.
 
MPSV má na starosti organizační stránku projektu hrazeného z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Distribuci pomoci zajišťují potravinové banky, neziskové a charitativní organizace nebo městské příspěvkové organizace. Ty distribuují mimo jiné kvalitní trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, vybrané typy textilu a základní výbavy domácnosti.
 
Pomoc z projektu organizace vítají i proto, že jim pomáhá navázat kontakt s cílovou skupinou a stává se tak vstupní branou k další spolupráci. Součástí činnosti jsou proto i takzvaná doprovodná opatření, jako je sociální poradenství, zdravotní, dluhové či pracovněprávní poradenství nebo třeba pomoc při jednání s úřady.
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí