Digitální transformace je klíčem k prosperující a otevřené Evropě

Pandemie Covid-19 ukázala, jak nepostradatelné jsou digitální technologie a akcelerovala jejich zavádění v podnicích. Digitální technologie pomohly překonat nejen globální zdravotní krizi, ale také umožnily firmám neutlumit své podnikání v době, kdy se nedalo cestovat. Evropa má nyní šanci vybudovat digitálnější, odolnější a udržitelnější ekonomiku.

Evropa by se proto měla zaměřit na otevřenou strategickou autonomii, která se soustředí na posílení evropských technologických kapacit v klíčových technologických oblastech a otevřenou spolupráci se strategickými partnery, kteří sdílejí evropské hodnoty, a mít tak možnost vybrat si nejlepšího dodavatele, produkt nebo službu bez ohledu na to, odkud pochází. Tedy nikoliv suverenita a omezování, ale naopak otevřenost a spolupráce směrem k autonomii.
Svaz průmyslu a dopravy ČR, společně se 14 národními asociacemi z 10 zemí, které zastupují exportní, průmyslová a technologicky vyspělá odvětví, podepsal společné prohlášení. Toto prohlášení jsme připravili, protože jsme připraveni se aktivně podílet na diskuzi , která aktuálně probíhá na evropské úrovni k iniciativě Evropská digitální dekáda, ale také Nové průmyslové politice a dalším iniciativám, které budou mít dopad na to, jak podnikáme. Otevřená strategická autonomie musí být postavena na pozitivní vizi Evropské unie, která je připravena čelit budoucímu vývoji.

Celou výzvu najdete zde.