Dobrovolné dohody firem a státu zvýší energetické úspory

Česko nesplnilo cíl pro energetickou účinnost do roku 2020. Nově pomohou státu vykazovat více úspor dobrovolné dohody s energetickými a průmyslovými firmami.

Česko uspořilo méně energie, než se v EU zavázalo. Do roku 2030 přitom musí dál svou spotřebu energie snižovat. Podle výpočtů ministerstva průmyslu a obchodu by každý rok měly nové úspory dosáhnout 8,4 petajoulu, což odpovídá pětině roční spotřeby tepla v českých domácnostech.

Jeden z dosavadních problémů s plněním cíle energetických úspor spočíval v tom, že stát nezapočítával do statistik úspory, které domácnosti či firmy uskutečnily samy bez dotací nebo bez podpory státu. „Proto Svaz průmyslu společně s dalšími institucemi a MPO připravil vzor dobrovolné dohody mezi podniky a státem o dosahování úspor energie. Smyslem dohody je podpora investic do energeticky úsporných opatření u konečných zákazníků,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Díky dobrovolným dohodám bude moci stát vykázat více uskutečněných úspor.

Dobrovolnou dohodu už podepsaly tři členské firmy Svazu průmyslu a další dobrovolnou dohodu připravují. Kromě skupiny ČEZ se k investicím do energetické účinnosti u zákazníků zavázaly také společnosti innogy Česká republika a distributor energie EG.D spolu se sesterským obchodníkem s energií E.ON Energie. „Vyzýváme další členy k podpisu dobrovolné dohody. Poskytneme jim veškerou podporu,“ uvádí Bohuslav Čížek. ČEZ vidí největší potenciál úspor v projektech energetických služeb se zárukou (EPC), kdy se investice do zvýšení energetické účinnosti splácí z dosažených úspor energie.

Loni aktivní projekty ušetřily spotřebitelům 400 milionů korun, což je nejvíce od roku 1994. Množství uspořené energie v projektech EPC se v roce 2020 meziročně zvedlo o 15 procent. „Letos si chceme s MPO vyjasnit, jaká všechna opatření bude možné do českého závazku energetických úspor na základě dobrovolné dohody započítat,“ říká Roman Gazdík, mluvčí ČEZ. Potenciál úspor ve firmách i veřejném sektoru je stále vysoký. „Mezi nejžádanější energeticky úsporné projekty u zákazníků innogy z B 2B segmentu patří obměna průmyslového osvětlení, výměna trafostanic, rekonstrukce kotelen či modernizace vzduchotechniky. Roste také zájem o velké fotovoltaické elektrárny na střechách podniků,“ uvádí Roman Grochál, mluvčí innogy ČR. Energetické firmy sázejí také na osvětu. „V EG .D spatřujeme největší potenciál energetických úspor u domácností v jejich edukaci, jak zvyšovat energetickou účinnost,“ doplňuje David Šeda ze společnosti EG.D. S MPO distributor také jedná o tom, jak započítávat úspory, které zákazníci dosáhnou díky instalaci chytrých elektroměrů. 

Energetické úspory vnímá Svaz průmyslu jako jednu z priorit pro nadcházející období. „Jsme přesvědčeni, že Česko může splnit cíl energetických úspor pro rok 2030, aniž by stát na firmy přenášel povinnost snižovat spotřebu energie,“ dodává Bohuslav Čížek. A to i díky dobrovolným dohodám.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 2Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Z hospodářské politiky