Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího stupně

Dne 30. července 2021, na základě usnesení vlády z téhož dne č. 704, podepsali zástupci Odborového svazu státních orgánů a organizací, Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Asociace samostatných odborů ČR na straně jedné a předseda vlády na straně druhé dodatek k aktuálně účinné Kolektivní dohodě vyššího stupně.

Na základě tohoto dodatku, který je účinný dnem podpisu smluvních stran a uzavírá se na dobu do 31. prosince 2021, poskytnou služební úřady státním zaměstnancům, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží indispoziční volno nad rámec indispozičního volna poskytovaného podle Kolektivní dohody vyššího stupně, a to v případě jednodávkového schématu očkování v rozsahu 2 dnů a v případě dvoudávkového schématu v rozsahu 1 dne za každou aplikovanou dávku.
Kolektivní dohoda vyššího stupně je závazná pro všechny služební úřady a nároky z ní vznikají všem státním zaměstnancům.

Fotokopie dodatku naleznete ZDE.

Zdroj Vláda ČR: „Státní zaměstnanci očkovaní proti covid-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna, schválila vláda“ naleznete ZDE.

Zdroj iROZHLAS.cz „Bonusové volno se týká hasičů, policistů i některých zdravotníků, vysvětluje náměstek Hůrka“ naleznete ZDE.

  • Zdroj: Odborový svaz státních orgánů a organizací