Dohoda o spolupráci OS PHGN a Diamo s.p.

Ve středu 26.5.2021 došlo k podpisu Dohody o spolupráci mezi Odborovým svazem hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) a státním podnikem Diamo. 

Byla tak odstartována oficiální spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní legislativy, zdravotnické legislativy (v souvislosti s výkonem práce), důchodového pojištění a dále poskytování informací ke zveřejnění ve vlastních sdělovacích prostředcích, případně též dalších oblastí, je-li to nutné či vhodné pro naplnění společného zájmu. 

„Věřím, že dohoda povede k trvalému vytváření příznivého pracovního prostředí pro zaměstnance DIAMO”, řekl předseda OS PHGN Rostislav Palička.

  • Zdroj: Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu