Dohoda otevírá Vietnam českým exportérům a investorům

Už jen souhlas Rady Evropské unie a Evropského parlamentu dělí evropské firmy od jednoduššího obchodu s Vietnamem. Evropská komise a vietnamská vláda dokončily jednání o vzájemné obchodní dohodě, na níž navazuje i investiční dohoda. Dohoda postupně zruší cla u 99 procent zboží. Například dovoz aut do Vietnamu nyní brzdí clo až 78 procent. Díky dohodě klesne na nulu. Totéž čeká také výrobce strojů a zařízení, kteří nyní čelí clům až 35 procent.

Vietnam je po Singapuru, s nímž byla obdobná dohoda podepsána 19. října v Bruselu, druhým největším obchodním partnerem EU v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Vzájemný obchod EU a Vietnamu se zbožím dosahuje ročně hodnoty 47,6 miliardy eur, u služeb je to 3,6 miliardy eur. Vzhledem k úzké provázanosti Česka na společný evropský trh je pro české firmy Vietnam důležitý nejen bilaterálně, ale i ve vztahu k obchodu ostatních států EU.

fta eu vietnam

Ekonomická spolupráce ČR – Vietnam

Česká republika exportuje do Vietnamu ročně zboží za více než 93 milionů eur (2017) a letos lze očekávat hodnotu ještě vyšší. Jedná se o významný trh pro obranný průmysl, strojírenské výrobky, vybavení pro těžební průmysl a slibné jsou i možnosti v oblasti energetiky.

Bilance zahraničního obchodu je však pro ČR výrazně záporná, především vlivem dovozu levnějšího spotřebního zboží (obuv a oděvy) nebo potravin (ryby a korýši). V posledních letech citelně roste i dovoz elektronických zařízení a komponentů pro automobilový průmysl nadnárodními firmami. Ty využívají součástky k montáži finálních výrobků ve svých českých závodech.

Část těchto dovozů zůstane na českém trhu, ale většina je využita k reexportu do dalších států EU. To zkresluje statistiku vzájemného obchodu. „Věříme, že právě dokončené obchodní a investiční dohody pomohou posunout vzájemnou obchodní bilanci více ve prospěch České republiky a zvýší naši exportní i investiční aktivitu. Svaz průmyslu dlouhodobě podporuje ambiciózní obchodní politiku EU a uzavírání vyvážených dohod o volném obchodu,“ říká Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

graf  vyvoz vietnam  2008 2018

Pro exportně orientovanou ekonomiku, jakou je ta česká, jsou tyto úspěšné dokončené dohody zásadní. „Aktivně vystupujeme za zájmy českých firem v procesu sjednávání těchto smluv a podporujeme jejich rychlou ratifikaci,“ dodává Lukáš Martin.

Dohoda odstraní nejen cla

Dohoda s Vietnamem odstraní více než 99 procent cel na zboží. Po vstupu dohody v platnost odstraní Vietnam 65 procent cel uplatňovaných na zboží dovážené z EU a zbývající část bude odstraněna postupně během následujících deseti let. Delší přechodné období zohledňuje skutečnost, že Vietnam je rozvojová země.

Dohoda rovněž obsahuje zvláštní ustanovení ohledně netarifních překážek v automobilovém průmyslu. Dále chrání 169 tradičních evropských označení potravin a nápojů před imitacemi vyrobenými ve Vietnamu (tzv. chráněné zeměpisné označení). Z českých výrobků jsou takto chráněna označení České pivo, Českobudějovické pivo a Žatecký chmel.

Chráněna zůstane produkce vybraných zemědělských komodit v Evropské unii. Rýži, sladkou kukuřici, česnek, houby nebo cukr budou moci vietnamští dovozci do EU prodávat, ale dovoz bude omezen cly a kvótami.

Díky dohodě se zpřístupní firmám z EU veřejné zakázky za stejných podmínek, jako mají domácí společnosti. V neposlední řadě provází obchodní dohodu investiční dohoda, tu však musí ratifikovat jednotlivé členské státy EU. Ta zaručuje především vysoký standard ochrany investic a řešení sporů mezi investorem a státem. Pro české firmy má význam i tato část, protože ve Vietnamu se již objevují i v roli významných investorů. Jedná se zejména o sektor bankovnictví (PPF), výroba spotřebního zboží (kuchyňské potřeby firmy Elmich Group), nebo továrna na kondenzátory společnosti Hydra a.s.

Dohoda usiluje i o zvýšení sociálních a environmentálních standardů

Obchodní dohoda také stanoví velmi přísné normy v oblasti práce, bezpečnosti a ochrany spotřebitelů a životního prostředí. Tyto složky, zajišťující udržitelný rozvoj, mají při rozumné aplikaci význam i pro byznys, neboť pomáhají vytvářet zdravé konkurenční prostředí bez sociálního a environmentálního dumpingu. Napomáhají také rozvoji domácího trhu, který v případě Vietnamu představuje 95 milionů obyvatel a domácí spotřeba tak bude postupně hrát významnější roli.

Jakmile obchodní a investiční dohody schválí Rada, budou předloženy ke schválení Evropskému parlamentu. Investiční dohoda bude ratifikována všemi členskými státy EU, neboť tato oblast není ve výlučné pravomoci EU.

Jan Stuchlík
kategorie Obchodní politika