Dohody byly splněny, prostor pro stávku není, je to ale degradace režijek a začátek jejich konce, zaznělo na jednání Ústředí OSŽ

roblematika jízdních výhod v Jihomoravském kraji byla jedním z devíti bodů programu prvního letošního zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo ve středu 22. 1. 2020 v Praze. Právě kvůli tomuto bodu byli do Prahy přizváni předsedové třinácti (dva se omluvili) největších ZO OSŽ z Jihomoravského kraje. Jednání, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, mělo ale standardní úvod: kontrolu plnění úkolů (v níž mimo jiné zaznělo, že 4. 2. 2020 by měl po téměř třinácti letech padnout prvoinstanční rozsudek ve věci žaloby bývalého předsedy Jaromíra Duška na neplatnost pozastavení a odvolání z funkce v roce 2007) a Informace ze zásadních jednání.

„Tentokrát budu stručný,“ načal I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun tradiční kolečko informací. „Nepředpokládám, že by se v nejbližších dnech a hodinách staly nějaké převratné věci, nicméně připravuje se významný a komplikovaný dokument – podnikatelský plán. Pozitivní informací je, že se pro letošní rok opět počítá se 40 miliony korun na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. To je odezva na vaše priority, v tuto chvíli se sešly požadavky za cca 60 milionů korun, takže i na tom se pracuje,“ poznamenal Vladislav Vokoun s tím, že rozhodnutí by mělo padnout 4. 2. „Hitem posledních dvou let jsou klimatizace,“ dodal.
Vladislav Vokoun dále mluvil o smlouvách Českých drah s kraji a státem („Všechny smlouvy s objednateli jsou na rok 2020 uzavřeny, i když někde se ukazuje, že jsou tam pro nás těžko pochopitelné závazky. Takže v některých krajích se smlouvy ještě dopilovávají.“) i o personálních otřesech ve vedení společnosti, respektive o doplnění představenstva Českých drah a personálního odboru GŘ ČD. „Představenstvo (ČD) je kompletní (novým členem je JUDr. Petr Pavelec, LL.M), mezi 1. únorem a 1. březnem by měla nastoupit i nová personální ředitelka. Klíčové posty by tak měly být obsazené.“

O pokračujícím kolektivním vyjednávání ve společnosti ČD Cargo informoval členy Ústředí místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Kolektivní vyjednávání jde do finále, platnost naší kolektivní smlouvy zasahuje do prvního kvartálu letošního roku. Největší problém je kolem aplikace katalogu zaměstnání. Otázkou je, zda najdeme shodu na nárůstu mezd. Bohužel vývoj hospodaření není pozitivní a dostáváme se do problémů. Uvidíme, zítra (ve čtvrtek 23. 1.) máme pokračování kolektivního vyjednávání,“ uvedl a na adresu Sociálního fondu dodal: „Uzavřeli jsme poměrně významnou dohodu se zaměstnavatelem, že ze Sociálního fondu budeme platit operace, které povedou k tomu, aby zaměstnanec neztratil zdravotní způsobilost, protože nahradit takového člověka je mnohdy komplikovanější a dražší. Jsem rád, že zaměstnavatel vzal za svou filozofii, kterou tady OSŽ už léta praktikuje (jinak zásady čerpání SF se nemění)“. K vývoji hospodaření společnosti pak poznamenal, že zástupci zaměstnanců ještě neobdrželi finální údaje z roku 2019, „…v tuto chvíli společnost ještě nemá uzavřené účetnictví, ale její kondice (tržby a objemy přepraveného zboží) šla poměrně dost dolů, ekonomika se zakývala. Čekáme na informace, jak vypadá leden a zda je predikce plánu na leden naplňována,“ uzavřel.

Stručný byl i místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek. „Nic zásadního nemám, z nejbližších jednání nás (odborové centrály) čeká jednání se zaměstnavatelem (30. 1.) a poslední aktiv (27. ledna v Přerově), kde prezentujeme PKS i zásady FKSP.“ Petr Štěpánek připomenul i změnu názvu SŽDC na Správu železnic, státní organizace, od 1. 1. 2020. „Oficiální zkratka ještě neexistuje. Předpisy a cedule se budou měnit postupně. Jinak finalizujeme připomínky ke Katalogu prací, měli jsme několik zasedání pracovních skupin k jeho novelizaci, a projednáme ho i na jednání 29. 1. (PV OSŽ SŽDC), kde se budeme zabývat i první změnou rámcových zásad čerpání FKSP,“ dodal.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor) Bc. Renata Dousková mluvila o tarifních mzdách v nedrážních společnostech, v nichž má OSŽ členskou základnu. „RYKO Děčín vyplatila zaměstnancům 13. plat, odměna navíc se týkala preferovaných profesí; společnost Legios Louny, neboli HMS, nyní vlastní bratři Šuškové, majitelé společnosti TSS Rail Invest, kteří se již nechali slyšet, že chtějí stávajícím zaměstnancům navýšit mzdy. Nyní ještě ve spolupráci s insolvenční správkyní řešíme zadržovaní členských příspěvků odborové organizaci. U Dopravního zdravotnictví probíhá kolektivní vyjednávání ohledně navýšení tarifních mezd a ostatních benefitů,“ uvedla Renata Dousková a na závěr informovala, že společnost Skanska získala novou zakázku – problematický úsek dálnice D1 u Humpolce.

Blok Informací ze zásadních jednání uzavřel předseda OSŽ Martin Malý konstatací o odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a také o pověření ministra Karla Havlíčka vedením resortu ministerstva dopravy (MD): „Mně to nepřijde jako moc dobrý nápad, aby jeden ministr trvale řídil tato dvě ministerstva, ani jeden z těch resortů není jednoduchý. Je to poměrně odvážná myšlenka,“ poznamenal s tím, že OSŽ má prostřednictvím ASO zastoupení jak v poradní skupině MD, tak i MPO. „A je otázkou, kdy někoho napadne sloučit i tyto poradní skupiny. Jinak minulý týden tady skončil roční vzdělávací kurz pro funkcionáře. Slavnostní předání diplomů proběhlo minulý týden a já věřím, že získané znalosti absolventi využijí pro práci v OSŽ.“

Problematika jízdních výhod v Jihomoravském kraji
Na úvod bodu, ke kterému byli přizváni předsedové větších ZO z Jihomoravského kraje, shrnul Martin Malý poslední vývoj kolem jízdních výhod v Jihomoravském kraji počínaje usnesením Ústředí OSŽ ze dne 18.12.2019 a Stávkového výboru OSŽ ze dne 2. 1. 2020 a konče Opatřením ČD o podmínkách uznávání zaměstnaneckých jízdních výhod ČD v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje (s účinností od 23. 1. 2020 byl zahájen prodej časového příplatku na vlaky ČD objednávané JMK). „Takže příplatek byl do 30. 1. tímto vyřešen, ale do budoucna není možné, aby to takto zůstalo,“ řekl předseda OSŽ na úvod tohoto bloku.

Poté dostali prostor předsedové jednotlivých ZO OSŽ z Jihomoravského kraje. Jaromír Strýček (ZO OSŽ SDC Brno) uvedl, že i mezi neodboráři převládá názor, že „dohody byly splněny a prostor pro stávku není“„Nicméně doporučují pokračovat ve stávkové pohotovosti za zachování režijních výhod do budoucna. Ano, zaměstnanci Správy železnic (SŽDC) dostali příspěvek na dopravu, ale nemuselo se otálet a mohlo to být vyřešeno do konce roku, spousta zaměstnanců si už nakoupila čtvrtletní kupony.“
Marcela Kohoutová (ZO OSŽ žst. Brno Maloměřice) konstatovala, že členové její ZO považují informaci o zahájení prodeje časového příplatku JMK za splněný úkol a částku 1500 Kč za nutné zlo, proto pro stávku nejsou. „Pro mnoho členů je časový příplatek řešením situace, pro dojíždějící je to určitě významná pomoc, nicméně ostatní říkají, že je to degradace režijek a začátek jejich konce. Doporučuji zůstat ve stávkové pohotovosti, pojmenovat problémy a jít bod po bodu, to je názor naší ZO.“
Karel Chvála (ZO OSŽ SEE Brno) uvedl, že průzkumem zjistil, že 44 % je pro stávku 30. 1. a 56 % pro zachování stávkové pohotovosti, a Zdeněk Poklemba (ZO OSŽ žst. Olomouc) tlumočil návrh ZO vyhlásit celostátní stávku za zachování síťovosti režijek. „Když stávkovat, tak všichni!“
Josef Hlaváček (ZO OSŽ Slovácko) konstatoval, že lidé na Slovácku jsou spokojeni: „1500 Kč je paskvil, ale máme vrabce v hrsti. Doporučujeme ponechat stávkovou pohotovost do doby kompletního vyřešení této problematiky. Je potřeba celosíťově vyřešit režijky.“
„Kdyby stávka proběhla koncem roku, tak jsme těch lidí do stávky dostali víc,“ uvedl Karel Tomeček (ZO OSŽ žst. Břeclav) a upozornil, že současný stav na železnici je problémem státu (respektive ministerstva dopravy): „Stát připustil rozpad síťovosti, stát vypustil regulaci síťovosti na železnici, a je to problém státu.“ Zdeněk Radkovič (ZO OSŽ Břeclav/ČD Cargo) si dělal průzkum přímo v terénu: „Ze 70 lidí mi jediný řekl, že stávkovat nebude. Lidé nejsou spokojeni, moje stanovisko je stávkovat.“ Stejný názor sdílela i Monika Časarová (ZO OSŽ žst. Havlíčkův Brod). „Chceme uznat režijní výhody, ale ne za ně zaplatit. Jsme pro změnu tarifu.“
„U nás se stávkovat nebude. Ti, co by šli do stávky, v Jihomoravském kraji nepracují,“ uvedla Pavla Packová (ZO OSŽ žst. Jihlava) s tím, že ti, co jsou v Jihomoravském kraji zaměstnáni, jsou za příplatek (1500 Kč) rádi. „Doporučuji rozšířit stávkovou pohotovost na celou republiku.“ Vladimír Kroupa (ZO OSŽ žst. Brno hl. n.) poznamenal, že pro mnoho lidí je současný stav paskvil a Josef Matůšů k tomu dodal, že „stávka by měla být ne za těch 1500 Kč, ale za systémovost, aby to bylo celosíťově, prostě za režijku bez doplatků.“ V závěru bloku vystoupil i člen Ústředí OSŽ Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), který připomenul, že podobný problém jako v Jihomoravském kraji může vzniknout ještě letos v Plzni. „Pojďme krajským politikům pohrozit stávkou v roce voleb.“

Jak tenká může být hranice mezi názorem pro to jít do stávky a nestávkovat se mohli členové Ústředí OSŽ a přizvaní hosté přesvědčit v následné diskusi k tomuto bodu, kde zazněly četné argumenty pro i proti. „Udělejme všechno pro to, aby ta stávka 30. ledna byla,“ vyzval Radek Nekola. „Máme povinnost z usnesení sjezdu zachovat režijní výhody zaměstnancům, je třeba ukázat, že tu sílu ještě máme,“ dodal Petr Kubička (PV OSŽ ČD Cargo a člen Ústředí OSŽ). „Reakce mých členů je od listopadu stávkovat, chtěli by stávkovat, neustupovat, stávkový výbor měl být aktivnější,“ přidal se Stanislav Hlouch (ZO OSŽ SSZT Brno). Ale ozývaly se i hlasy opačné: Kdyby si od 1. 1. 2020 mohli zaměstnanci koupit příplatek za 1500 Kč, tak tady dnes nesedíme! Klidně stávkujme, ale obrátíme si veřejnost proti sobě.

Nakonec převážil názor, že z důvodu toho, že od 23. 1. 2020 bude zajištěna pro držitele režijek na základě úhrady časového příplatku možnost využívat vlaky ČD objednávané Jihomoravským krajem, čímž byl splněn první požadavek Stávkového výboru OSŽ z 2. 1. 2020, Ústředí OSŽ ruší termín stávky v Jihomoravském kraji dne 30. 1. 2020.

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ