Dopis premiéru Babišovi z 27. 1. 2021

Vážený pane premiére,
 
dnes, na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, jsme Vám chtěli v bodě Různé sdělit zásadní informace k aktuální situaci ve zdravotnictví. Vzhledem k časovému omezení a závažnosti projednávaného bodu na osobní předání informací nedošlo, a proto Vám zasíláme naše vyjádření touto formou. Naše následující připomínky jsme původně chtěli projednat osobně s ministrem zdravotnictví Janem Blatným ve slíbeném termínu 13. ledna, ale vzhledem k jeho přeložení na 4. února považujeme za nutné využít této platformy.
 
Zdůrazňujeme, že celková situace ve zdravotnictví je velmi napjatá, personál je fyzicky i psychicky na pokraji svých sil, a to především v regionálních nemocnicích, kde jsme na hraně kolapsu poskytované zdravotní péče (zvláště Cheb, Slaný, Liberec). Připomínáme, že vedle nemocných s covidem, kteří vyžadují náročnou péči a jejichž počet je stále velmi vysoký, zůstávají pořád v nemocnicích, a často dlouhodobě, také lidé s komplikacemi po covidu. Ti rovněž vyžadují náročnou péči, ale ve statistikách se neobjevují, protože po 20. dni se počítá, že už nejde o covid. Ve skutečnosti je tedy situace v nemocnicích ještě mnohem horší a pro personál náročnější, než naznačují denně zveřejňované údaje.
 
Za velmi neuspokojivou považujeme také situaci ohledně očkování, kde se neustále mění priority a postupy. Dle našeho názoru je částečně tento stav zaviněn neutěšenou personální situací na Ministerstvu zdravotnictví. Odchody z týmu ministra a změny na úrovni náměstků a dalších odborníků destabilizují řídící a komunikační proces.
Apelujeme na vládu, aby pod dojmem lehce klesajících čísel nakažených a hospitalizovaných nepodlehla rozvolňovacím tendencím, a to zvláště vzhledem ke stoupající četnosti výskytu nových mutací viru (britská, jihoafrická, brazilská).
 
Upozorňujeme, že informace, které se vyskytují v mediálním prostoru ohledně odměn zdravotníkům za 2. vlnu pandemie COVID-19, které by měly být ve stejné výši jako za 1. vlnu, jsou chybné ve smyslu potřebné finanční částky. Dle našich propočtů původně odhadovaná výše 10 mld. Kč v žádném případě není dostačující. Částka se bude spíše blížit 20 miliardám. Při kvantifikaci částky vycházíme ze statistických dat ÚZIS ČR.
 
Se současným liknavým postupem ministra zdravotnictví Jana Blatného rozhodně nesouhlasíme, neboť se obáváme, že zaměstnanci zdravotnictví dostanou odměny za 2. vlnu pandemie se stejným ostudným zpožděním jako za 1. vlnu, což si rozhodně nezaslouží. Vzhledem k předcházejícím zkušenostem žádáme, abychom byli zahrnuti do průběžného procesování odměn.
 
Vzhledem k složitým a stresujícím pracovním podmínkám považujeme za velmi nutné, minimálně z psychologického a motivačního hlediska, aby zaměstnancům zdravotnictví byla podána reálná informace o odměnách a aby poté byla dodržena a splněna.
 
Žádáme Vás, vážený pane premiére, abyste nad současnou situací ve zdravotnictví, a zvláště nad realizací odměn pro zdravotníky, převzal osobní garanci.
 
V úctě
 
za OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková, v. r., předsedkyně
za LOK-SČL MUDr. Martin Engel, v. r., předseda
 
V Praze 27. ledna 2021
 
 
  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů