Dotační program na mimořádné odměny pro zaměstnance nemocnic

Ve středu 5. srpna byl zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Dotace a programové financování https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-programove-financovani/ dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19.
 
Připomínáme:
– dotace se vztahují na všechny zaměstnance nemocnic (vyjma nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví), kteří v nemocnicích pracovali v období od 1. 3. do 31. 5. 2020
– přímo řízené nemocnice – fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice atd., dostanou peníze na odměny formou provozního příspěvku, a to za stejných podmínek, jako je vyhlášen dotační program
– dotace nelze použít na jiný účel než na vyplacení mimořádných odměn, bude kontrolováno a nemocnice by v případě porušení dotačních pravidel musela finance vrátit.
– odměny zaměstnanci obdrží v návaznosti na skutečně odpracovanou dobu, jejich výše se bude vypočítávat podle odpracovaných hodin, zdravotníci mohou obdržet souhrnně až 75 000 Kč, ostatní zaměstnanci až 30 000 Kč – v hrubém
– odměny musí být zaměstnanci vyplaceny do 30 dnů poté, co váš zaměstnavatel obdrží finanční prostředky. 
– zaměstnavatelé spolu s finanční částkou na odměny obdrží finance na odvody zaměstnavatele
– odměny se vztahuji také na zaměstnance s kratším úvazkem, na DPP a DPČ
– odměna poskytnutá zaměstnancům v souvislosti s pandemií COVID-19 je podle zákoníku práce plněním za práci, a jako taková se zahrnuje do výpočtu průměrného výdělku podle § 351 a násl. zákoníku práce
¨odměny se vztahují také na bývalé zaměstnance, kteří v nemocnicích v období od 1. 3. do 31. 5. 2020 pracovali. Pro naše členy máme připraven vzorový dopis se žádostí o vyplacení odměn u původního zaměstnavatele – v případě potřeby nás kontaktujte.
 
Za přípravu dotačního programu děkujeme odborným pracovníkům Ministerstva zdravotnictví.
 
Jsme moc rádi, že jsme konečně došli téměř do finále. Vše ovšem skončí, až budete mít zasloužené odměny na svých účtech.
 
  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR